Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR SSŠaŠZP a MŠ do roku 2014
 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona ćíslo 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prehľad faktúr 2014

faktúry 2014 (1050 kB)


Prehľad faktúr 2013

faktury 2013 (370 kB)


Prehľad faktúr 2012

faktury 2012 (982 kB)


Prehľad faktúr 2011

faktury 2011 (117 kB)