Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR ZA POTRAVINY- 2019, 2018, 2017, 2016, 2015
 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona ćíslo 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prehľad faktúr za potraviny 2019

faktúry 2019 (450 kB)


Prehľad faktúr za potraviny 2018

faktúry 2018 (500 kB)


Prehľad faktúr za potraviny 2017

faktúry 2017 (1.2 MB)


Prehľad faktúr za potraviny 2016

faktúry 2016 (496 kB)


Prehľad faktúr za potraviny 2015

faktúry 2015 (118 kB)