ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR ZA POTRAVINY
2019, 2018, 2017, 2016, 2015

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona číslo 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prehľad faktúr za potraviny 2019

faktúry 2019

Prehľad faktúr za potraviny 2018

faktúry 2018

Prehľad faktúr za potraviny 2017

faktúry 2017

Prehľad faktúr za potraviny 2016

faktúry 2016

Prehľad faktúr za potraviny 2015

faktúry 2015