Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

Kontakty SSŠaŠZP

funkcia

meno

telefón

email

Poverený riadením
SSŠaŠZP
Ing.arch. Jozef Nemec 68201050
63814657
nemec@strediskoskole.sk
Kontrola hospodárenia
Zodpovedná osoba za ochranu osobých údajov
Mgr. Michal Molnár 68201057 molnar@strediskoskole.sk
Asistentka riaditeľa Lenka Štrbáková 68201059 strbakova@strediskoskole.sk

TECHNICKÝ ÚSEK

Vedúci technického úseku
Zástupca riaditeľa
Ing. Milan Lezo 68201051 lezo.m@strediskoskole.sk
BOZP, PO Katarína Morávková 68201053 moravkova@strediskoskole.sk
Energetik Mgr. Ivan Lenorák 68201053 lenorak@strediskoskole.sk
Podateľňa Edita Kristeková 68201053
Služby, opravy VT Zoltán Csepy 68201052 csepy@strediskoskole.sk

INVESTIČNÝ ÚSEK

Vedúci investičného úseku Ing. Tomáš Sekerec 68201054 sekerec@strediskoskole.sk
Stavebná časť Branislav Kasala 68201054 kasala@strediskoskole.sk
Opravy a technológie Ivan Sasko 68201052 sasko@strediskoskole.sk

EKONOMICKÝ ÚSEK

Vedúca ekonomického úseku Erika Nagyová 68201055 nagyova@strediskoskole.sk
Účtovníctvo Jaroslava Žilová 68201056 zilova@strediskoskole.sk
Sociálny fond Katarína Brádlerová 68201056 bradlerova@strediskoskole.sk
Všeobecné účtovníctvo ŠJ MŠ Silvia Kapecová 68201056 kapecova@strediskoskole.sk
Rozpočet
Evidencia poplatkov MŠ
Peter Lezo 68201057 peter.lezo@strediskoskole.sk

ÚSEK PaM

Vedúca úseku PaM Darina Totevová 68201058 totevova@strediskoskole.sk
Referent PaM Margita Szieglová 68201059 szieglova@strediskoskole.sk
Referent PaM Eliška Bušová 68201059 busova@strediskoskole.sk
Referent PaM Jarmila Svobodová 68201059 svobodova@strediskoskole.sk
Registratúrne stredisko Renata Palušová 68201052 palusova@strediskoskole.sk

ÚDRŽBA

Vedúci údržby Peter Pagáč 63838685 pagac@strediskoskole.sk
Skladníčka Emília Dolinská 63838685