Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

ZVEREJŇOVANIE OBJEDNÁVOK ZA ROKY 2014, 2013, 2012, 2011
 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona ćíslo 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


Prehľad objednávok 2014

objednávky január - december 2014 (859 kB)


Prehľad objednávok 2013

objednavky január - december 2013 (491 kB)


Prehľad objednávok 2012

objednavky január - december 2012 (470 kB)


Prehľad objednávok 2011

objednavky_1_12_2011 (50 kB)