Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

ZVEREJŇOVANIE OBJEDNÁVOK MATERSKÝCH ŠKOL OD ROKU 2015
 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona ćíslo 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prehľad objednávok z RMČ_MŠ a ŠJ 2018

objednávky január - december 2018 (63 kB)


Prehľad objednávok zo ŠR_MŠ 2018

objednávky január - december 2018 (116 kB)

 

Prehľad objednávok 2017

objednávky január - december 2017 (547,9 kB)

 

Prehľad objednávok 2016

objednávky január - december 2016 (744,4 kB)

 

Prehľad objednávok 2015

objednávky január - december 2015 (598 kB)