ZVEREJŇOVANIE OBJEDNÁVOK MATERSKÝCH ŠKOL OD ROKU 2015

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona ćíslo 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prehľad objednávok 2018

Prehľad objednávok z RMČ pre MŠ a ŠJ január - december 2018
Prehľad objednávok zo ŠR pre MŠ január - december 2018

Prehľad objednávok 2017

objednávky január - december 2017

Prehľad objednávok 2016

objednávky január - december 2016

Prehľad objednávok 2016

objednávky január - december 2015