Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

ZVEREJŇOVANIE OBJEDNÁVOK POTRAVÍN - 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014
 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona ćíslo 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


Prehžad objednávok potraviny 2019

Dodatky č. 1 k objednávkam potraviny ŠJ 2018 (115 kB)

Dodatky č. 2 k objednávkam potraviny ŠJ 2018 (115 kB)


Prehžad objednávok potraviny 2018

objednávky potraviny ŠJ 2018 (149 kB)


Prehžad objednávok potraviny 2017

objednávky potraviny ŠJ 2017 (132 kB)


Prehžad objednávok potraviny 2016

objednávky potraviny ŠJ 2016 (132 kB)


Prehžad objednávok potraviny 2015

objednávky potraviny ŠJ 2015 (140 kB)


Prehžad objednávok potraviny 2014

objednávky potraviny ŠJ 2014 (180 kB)