ZVEREJŇOVANIE OBJEDNÁVOK POTRAVÍN
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona číslo 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prehľad objednávok potraviny 2019

objednávky potraviny ŠJ 2019
Dodatky č. 1 k objednávkam potraviny ŠJ 2018
Dodatky č. 2 k objednávkam potraviny ŠJ 2018

Prehľad objednávok potraviny 2018

objednávky potraviny ŠJ 2018

Prehľad objednávok potraviny 2017

objednávky potraviny ŠJ 2017

Prehľad objednávok potraviny 2016

objednávky potraviny ŠJ 2016

Prehľad objednávok potraviny 2015

objednávky potraviny ŠJ 2015

Prehľad objednávok potraviny 2014

objednávky potraviny ŠJ 2014