Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

PONUKA PRÁCE
 

Voľné pracovné pozície:

Učiteľka materskej školy

Referentka PaM

Pracovníčka v prevádzke