Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEźA
 

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, Bohrova 1, 85101 Bratislava, IČO 318 11 485, je verejným obstarávatežom v zmysle § 6, odst. "d" Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Správa za I.Q. 2015 potraviny

správa za I.Q 2015 potraviny (91 kB)

Správa za rok 2014

správa za rok 2014 (355 kB)

Zverejňovanie zadávania zákaziek s hodnotou vyššou ako 1000 € bez DPH - rok 2014

zákazky 2014 (194 kB)

Zverejňovanie zadávania zákaziek s hodnotou vyššou ako 1000 € bez DPH - rok 2013

zákazky 2013 (194 kB)

Zverejňovanie zadávania zákaziek - potraviny 2014

ŠJ Bohrova (39,6 kB)

ŠJ Bradáčova (40,2 kB)

ŠJ Bulíkova (39,7 kB)

ŠJ Bzovícka (39,8 kB)

ŠJ Gessayova (40,0 kB)

ŠJ Haanova (39,6 kB)

ŠJ Holíčska (39,9 kB)

ŠJ Iljušinova (39,9 kB)

ŠJ Jankolova (39,7 kB)

ŠJ Lachova (39,8 kB)

ŠJ Lietavská (39,8 kB)

ŠJ Macharova (39,9 kB)

ŠJ Pifflova (39,9 kB)

ŠJ Röntgenova (40,9 kB)

ŠJ Rovniankova (40,0 kB)

ŠJ Strečnianska (39,9 kB)

ŠJ Ševčenkova (39,6 kB)

ŠJ Šustekova (39,6 kB)

ŠJ Turnianska (40,0 kB)