Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

Kontakty na školské jedálne materských škôl

 

školská jedáleň

vedúca školskej jedálne

telefón

email

ŠJ Bohrova 1
851 01 Bratislava
Mária Mackovičová 63451837 sjbohrova@strediskoskole.sk
ŠJ Bradáčova 4
851 02 Bratislava
źúbica Komárová 63531615 sjbradacova@strediskoskole.sk
ŠJ Bulíkova 25
851 04 Bratislava
źúbica Komárová 62413419 sjbulikova@strediskoskole.sk
ŠJ Bzovícka 6
851 07 Bratislava
Iveta Siebenstichová 63827414 sjbzovicka@strediskoskole.sk
ŠJ Gessayova 31
851 03 Bratislava
Agáta Kucháriková 62315680 sjgessayova31@strediskoskole.sk
ŠJ Haanova 9
851 04 Bratislava
Tatjana Bušniaková 62312540 sjhaanova@strediskoskole.sk
ŠJ Holíčska 30
851 05 Bratislava
Agáta Kucháriková 63813495 sjholicska30@strediskoskole.sk
ŠJ Ižjušinova 1
851 01 Bratislava
Darina Fazekašová 63823283 sjiljusinova@strediskoskole.sk
ŠJ Jankolova 8
851 04 Bratislava
Tatjana Bušniaková 62520562 sjjankolova@strediskoskole.sk
ŠJ Lachova 31
851 03 Bratislava
Janette Kovácsová 62310292 sjlachova@strediskoskole.sk
ŠJ Lietavská 1
851 06 Bratislava
Martina Durajová 63837835 sjlietavska@strediskoskole.sk
ŠJ Macharova 1
851 01 Bratislava
Zuzana Nosková 62240056 sjmacharova@strediskoskole.sk
ŠJ Pifflova 10
851 01 Bratislava
Zuzana Nosková 44250336 sjpifflova@strediskoskole.sk
ŠJ Röntgenova 16
851 01 Bratislava
Helena Mikulášiková 63451217 sjrontgenova@strediskoskole.sk
ŠJ Rovniankova 8
851 02 Bratislava
Zuzana Nosková 63824849 sjrovniankova@strediskoskole.sk
ŠJ Strečnianska 2
851 05 Bratislava
Janette Kovácsová 63828907 sjstrecnianska@strediskoskole.sk
ŠJ Ševčenkova 35
851 01 Bratislava
Mária Mackovičová 63813148 sjsevcenkova@strediskoskole.sk
ŠJ Šustekova 33
851 04 Bratislava
Helena Mikulášiková 62410940 sjsustekova@strediskoskole.sk
ŠJ Turnianska 6
851 07 Bratislava
Iveta Siebenstichová 63829523 sjturnianska@strediskoskole.sk
ŠJ Vyšehradská 17
851 07 Bratislava
Mária Zajarnaja 62311109 sjvysehradska@strediskoskole.sk