Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

Telefónne kontakty na školské jedálne materských škôl
 

 


Kontaktné údaje školských jedální materských škôl

Telefónne kontakty (75.5 kB)