Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

PREBIEHAJÚCE VEREJNÉ OBSTARÁVANIA
 

Prehľad o práve prebiehajúcich zákazkách Strediska služieb školám a školským zariadeniam Bratislava Petržalka

Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie cenovej ponuky na dodávku potravín pre jednotlivé ŠJ MŠ zverejnené dňa 11.01.2019

Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Turnianska (85.2 kB)

Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Strečnianska (86.6 kB)

Ozámenie o zrušení výzvy na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Rontgenova (88.8 kB)

Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Lietavská (86.3 kB)

Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Lachova (86 kB)

Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Iljušinova (85.6 kB)

Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Bzovícka (86.2 kB)

Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Ševčenková (86.6 kB)

Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Pifflova (86.8 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku potravín pre jednotlivé ŠJ MŠ zverejnená dňa 20.12.2018

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Turnianska (94 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Strečnianska (94.2 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Rontgenova (94 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Lietavská (94 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Lachova (93.9 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Iljušinova (93.9 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Bzovícka (94 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Ševčenková (94.2 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Pifflova (94 kB)