Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

PREBIEHAJÚCE VEREJNÉ OBSTARÁVANIA
 

Prehľad o práve prebiehajúcich zákazkách Strediska služieb školám a školským zariadeniam Bratislava Petržalka

Momentálne neprebieha žiadna zákazka