PREBIEHAJÚCE VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

Prehľad o práve prebiehajúcich zákazkách
Strediska služieb školám a školským zariadeniam Bratislava Petržalka

Výzva na predloženie ponuky - Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ Röntgenova 16, Bratislava zverejnená dňa 12.07.2019

Dátum zverejnenia: 12.07.2019
Predloženie ponuky: do 22.7.2019 do 13:00 hod.