Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

UKONČENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIA
 

Prehľad o ukončených prebiehajúcich zákazkách Strediska služieb školám a školským zariadeniam Bratislava Petržalka

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávu potravín pre jednotlivé ŠJ MŠ zverejnená dňa 02.01.2017

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Šustekova (94 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Turnianska (94 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Strečnianska (94.2 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Rovniankova (94 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Rontgenova (94 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Lietavská (94 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Lachova (93.9 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Jankolova (93.9 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Iljušinova (93.9 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Holíčska (94.2 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Háanova (93.9 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Gessayova (94 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Bzovícka (94 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Bulíkova (94 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Bradáčová (94.2 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Bohrová (93.9 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Ševčenková (94.2 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Pifflova (94 kB)

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Macharova (94 kB)

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ


Dodávka a inštalácia 6 ks Notebookov a 6 ks počítačov zverejnené dňa 12.02.2016

Výzva na predloženie ponuky (66 kB)

Návrh zmluvy o dielo (59 kB)

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ


Verejné obstrávanie herných prvkov pre MŠ Iljušinova, zverejnené dňa 29.12.2014

Výzva na predloženie ponuky (91 kB)

Položkový rozpis tovarov (83 kB)

Opis predmetu obstarania (281 kB)

Rámcová dohoda (75 kB)

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ


Verejné obstrávanie herných prvkov pre MŠ Rontgenova, zverejnené dňa 29.12.2014

Výzva na predloženie ponuky (91 kB)

Položkový rozpis tovarov (84 kB)

Opis predmetu obstarania (280 kB)

Rámcová dohoda (75 kB)

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ


Verejné obstrávanie na nákup detského nábytku, zverejnené dňa 06.08.2014

Výzva na predloženie ponuky (91 kB)

Položkový rozpis tovarov (75 kB)

Vzor jednotlivých druhov nábytkov (75 kB)

Rámcová dohoda (75 kB)

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ


Verejné obstrávanie na dodávku chladničiek a mrazničiek, zverejnené dňa 23.7.2014

Výzva na predloženie ponuky (166.76 kB)

Položkový rozpis tovarov a miesto určenia dodávky (41.35 kB)

Návrh zmluvy o dielo (76.43 kB)

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ


Prieskum trhu na dodávku kuchynského nábytku, zverejnené dňa 17.7.2014

Výzva na predloženie ponuky (166.17 kB)

Položkový rozpis tovarov a miesto určenia dodávky (44.73 kB)

Návrh zmluvy o dielo (78.38 kB)

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ