UKONČENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

Prehľad o ukončených zákazkách
Strediska služieb školám a školským zariadeniam Bratislava Petržalka


Výzva na predloženie ponuky na dodávku potravín pre jednotlivé ŠJ MŠ zverejnená dňa 17.06.2019 (UKONČENÉ)


Výzva na predloženie ponuky na dodávku potravín pre jednotlivé ŠJ MŠ zverejnená dňa 20.12.2018 (ZRUŠENÉ)


Výzva na predloženie ponuky na dodávku potravín pre jednotlivé ŠJ MŠ zverejnená dňa 02.01.2017 (UKONČENÉ)


Dodávka a inštalácia 6 ks Notebookov a 6 ks počítačov zverejnené dňa 12.02.2016 (UKONČENÉ)


Verejné obstrávanie herných prvkov pre MŠ Iľjušinova a pre MŠ Röntgenova, zverejnené dňa 29.12.2014 (UKONČENÉ)


Verejné obstrávanie na nákup detského a kancelárskeho nábytku, zverejnené dňa 06.08.2014 (UKONČENÉ)


Verejné obstrávanie na dodávku chladničiek a mrazničiek, zverejnené dňa 23.7.2014 (UKONČENÉ)


Prieskum trhu na dodávku kuchynského nábytku, zverejnené dňa 17.7.2014 (UKONČENÉ)