Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

ZVEREJŇOVANIE - REALIZOVANÉ ZÁKAZKY
 

Prehľad o zrealizovaných zákazkach s nízkou hodnotou, Strediska služieb školám a školským zariadeniam Bratislava Petržalka, ktorých cena je vyššia ako 1000 €.


Prehľad január - december 2018

správa za rok 2018 (74 kB)


Prehľad január - december 2017

správa za rok 2017 (399,7 kB)


Prehľad január - december 2016

správa za rok 2016 (357,8 kB)


Prehľad január - december 2015

správa za rok 2015 (86 kB)


Prehľad január - december 2014

správa za rok 2014 (355 kB)


Prehľad január - december 2012

správa za rok 2012 (50 kB)


Prehľad január - december 2011

správa za rok 2011 (47 kB)