ZVEREJŇOVANIE - REALIZOVANÉ ZÁKAZKY

Prehľad o zrealizovaných zákazkach s nízkou hodnotou,
Strediska služieb školám a školským zariadeniam Bratislava Petržalka,
ktorých cena je vyššia ako 1000 €.

Prehľad január - december 2018

správa za rok 2018

Prehľad január - december 2017

správa za rok 2017

Prehľad január - december 2016

správa za rok 2016

Prehľad január - december 2015

správa za rok 2015

Prehľad január - december 2014

správa za rok 2014

Prehľad január - december 2013

správa za rok 2013

Prehľad január - december 2012

správa za rok 2012

Prehľad január - december 2011

správa za rok 2011