Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV - r. 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona ćíslo 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Číslo zmluvy/
dátum zverejnenia
Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH v € Dátum
účinnosti zmluvy
Dátum
ukončenia zmluvy
             

2019

5/2019/PS 
img-521123440-0001.pdf
21.05.2019 
INPORTANTE s.r.o. - Nová Osada 805/25, Dunajská Streda Zmluva o poskytnutí služby Tork zásobníky na penové mydlo

108,- Eur

09.05.2019 08.05.2022
4/2019/RZ 
zmluva_c_4_2019.pdf
28.03.2019 
DEMI - Milan Hrabinský, Rozvodná 19, BA Rámcová zmluva na výkon služby Deratizácie a dezinsekcie objektov MŠ

3 600 Eur

01.04.2019 31.03.2020
3/2019/PS  
zmluva_3_2019.pdf
18.02.2019 
ISPER Slovakia s.r.o.,Topolčianska 18,BA Zmluva o poskytnutí internet. služieb Prístup do siete internetu ISPER

36 Eur/ mes. za 1 pr. miesto

01.03.2019 neurčito
2/2019/PS  
zmluva_2_2019.pdf
31.01.2019 
Benefit Systém Slov. s.r.o.,Ružová dolina 6,BA Zmluva o poskytnutí služby zamestnan. Program Multi Sport

0,00

01.02.2019 neurčito
1/2016/ZoB  
dodatok_c3_k_zmluve_c_1_2016_ZoB.jpg
22.01.2019 
Eva Velšmidová
Ševčenkova 35, BA
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve Prenájom bytu

-

01.02.2019 31.01.2020
1/2019/Pren.  
zmluva_1_2019.pdf
07.01.2019 
Copy Office, Rádiova 39, BA Zmluva o prenájme Prenájom 2 ks tlačiarní

60,- Eur/ mes.

02.01.2019

2018

41/2018/ZoD  
zmluva_50_2018.pdf
23.11.2018 
Littlefinger s.r.o.,Pasienkova 2/F, Bratislava Zmluva o dielo Nové vodovodné potrubie v areáli MŠ Šustekova

11.339,26 Eur

23.11.2018 20.12.2018
40/2018/KZ  
zmluva_49_2018.pdf
21.11.2018 
Slovenský futbalový zväz,Tomášikova 30C,BA Zmluva o spolupráci a podpore Poskytnutie materiál. tech. vybav. a finanč. prostriedkov

350,-

22.11.2018 30.06.2019
39/2018/Dar  
zmluva_48_2018.pdf
21.11.2018 
Slovak telekom a. s.,Bajkalská 28, BA Zmluva o elektron. komunikač. službách Elektr. kom. služby pre SSŠ, MŠ a ŠJMŠ

650,- /mes

22.11.2018 21.11.2020
38/2018/KZ  
zmluva_47_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Vyšehradská Zmluva o dodávke elektriny 718076

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
37/2018/KZ  
zmluva_46_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Turnianska Zmluva o dodávke elektriny 718075

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
36/2018/KZ  
zmluva_45_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Šustekova Zmluva o dodávke elektriny 718074

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
35/2018/KZ  
zmluva_44_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Ševčenkova Zmluva o dodávke elektriny 718073

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
34/2018/KZ  
zmluva_43_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Strečnianska Zmluva o dodávke elektriny 718072

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
33/2018/KZ  
zmluva_42_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Rovniankova Zmluva o dodávke elektriny 718071

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
32/2018/KZ  
zmluva_41_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Rontgenova Zmluva o dodávke elektriny 718070

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
31/2018/KZ  
zmluva_40_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Pifflova Zmluva o dodávke elektriny 718069

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
30/2018/KZ  
zmluva_39_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Macharova Zmluva o dodávke elektriny 718068

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
29/2018/KZ  
zmluva_38_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Lietavská Zmluva o dodávke elektriny 718067

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
28/2018/KZ  
zmluva_37_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Lachova Zmluva o dodávke elektriny 718066

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
27/2018/KZ  
zmluva_36_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Jankolova Zmluva o dodávke elektriny 718065

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
26/2018/KZ  
zmluva_35_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Iljušinova Zmluva o dodávke elektriny 718064

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
25/2018/KZ  
zmluva_34_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Holíčska Zmluva o dodávke elektriny 718063

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
24/2018/KZ  
zmluva_33_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Haanova Zmluva o dodávke elektriny 718062

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
23/2018/KZ  
zmluva_32_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Gessayova Zmluva o dodávke elektriny 718061

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
22/2018/KZ  
zmluva_31_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre objekt Fedinova Zmluva o dodávke elektriny 718060

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
21/2018/KZ  
zmluva_30_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Bzovícka Zmluva o dodávke elektriny 718059

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
20/2018/KZ  
zmluva_29_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Bulíkova Zmluva o dodávke elektriny 718058

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
19/2018/KZ  
zmluva_28_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Bradáčova Zmluva o dodávke elektriny 718057

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
18/2018/KZ  
zmluva_27_2018.pdf
10.11.2018 
SPP a. s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Bohrova Zmluva o dodávke elektriny 718056

63,90/MWh, 1,-/mes

01.01.2019 31.12.2019
17/2018/DZ  
zmluva_26_2018.pdf
26.10.2018 
Erste Group IT International GmbH,o. z. Slovakia,Tomášikova 64, BA Dar pre MŠ Vyšehradská 8 ks VP Darovacia zmluva

-

26.10.2018 -
16/2018/PR  
zmluva_25_2018.pdf
26.10.2018 
Magic Print s.r.o.,Rovniankova 15,BA Zmluva o prenájme Prenájom tlačiarne MŠ Vyšehradská

5 Eur/mes.

01.10.2018 30.09.2019
15/2018/ZoD  
zmluva_24_2018.pdf
26.10.2018 
Littlefinger s.r.o.,Pasienkova 2/F,BA Zmluva o dielo Rekonštrukcia chodníkov v areáli MŠ Bohrova

20.843,94

26.10.2018 05.12.2018
14/2018/KZ  
zmluva_23_2018.pdf
19.09.2018 
Boni Fructi s.r.o.,Lipnická 3035/162,Dunajská Lužná Zmluva o dodávke tovaru Dodávka školského ovocia pre MŠ Nobelovo nám.

podľa zmluvy

19.09.2018 30.06.2019
13/2018/KZ  
zmluva_22_2018.pdf
19.09.2018 
Jozef Čmehýl D-O-S, Hlavná 628,Špačince Zmluva o dodávke tovaru Dodávka školského ovocia pre MŠ Vyšehradská

podľa zmluvy

19.09.2018 30.06.2019
12/2018/ZoDT  
zmluva_21_2018.pdf
07.09.2018 
Boni Fructi s.r.o.,Lipnická 3035/162, Dunaj. Lužná Zmluva o dodávke tovaru Dodávka školského ovocia pre 2 MŠ

podľa zmluvy

03.09.2018 30.06.2019
11/2018/ZoDT  
zmluva_20_2018.pdf
07.09.2018 
Lunys s.r.o.,Most pri Bratislave Zmluva o dodávke tovaru Dodávka školského ovocia pre 5 MŠ

podľa zmluvy

03.09.2018 30.06.2019
10/2018/ZoDT  
zmluva_19_2018.pdf
07.09.2018 
Jozef Čmehýľ D-O-S,Hlavná 628,Špačince Zmluva o dodávke tovaru Dodávka školského ovocia pre MŠ Bradáčova

podľa zmluvy

03.09.2018 30.06.2019
9/2018/ZoDT  
zmluva_18_2018.pdf
07.09.2018 
Jozef Čmehýľ D-O-S,Hlavná 628,Špačince Zmluva o dodávke tovaru Dodávka školského ovocia pre MŠ Iljušinova

podľa zmluvy

03.09.2018 30.06.2019
8/2018/ZoD  
zmluva_17_2018.pdf
22.08.2018 
Fun Time s.r.o.,Nobelova 18/a,BA Zmluva o dielo Obnova her. prvkov v MŠ Haanova

15 000,00 €

16.08.2018 03.09.2018
7/2018/ZoS  
zmluva_16_2018.pdf
08.08.2018 
SANET,Vazovova 5,BA Dod. k zml. o poskyt. internetu pre 3 MŠ Zabezpeč. prístupu do dátovej siete

80 €/mes.

01.09.2018 neurčito
6/2018/RZ  
zmluva_15_2018.pdf
08.08.2018 
Bučina EKO s.r.o.,Ružová dolina 6,BA Zmluva o dodávke dreveného odpadu Odber drev. odpadu na likvidáciu

podľa cenníka

01.09.2018 neurčito
5/2018/DoP  
zmluva_14_2018.pdf
09.07.2018 
Hegleitner Hygiene Slov. s.r.o.,Dialničná cesta 27, Senec Dohoda o zapožičaní dávkovačov mydla Dávkovače mydla pre MŠ Vyšehradská

540 € jednorázovo

02.07.2018 01.07.2021
4/2018/ZoD  
zmluva_10_2018.pdf
03.07.2018 
ZandK s.r.o., Šintavská 14, BA Zmluva o dielo Dod. a mont. kobercov v MŠ Vyšehradská

9.962,69 €

29.06.2018 27.07.2018
Dod. č.6/2018  
zmluva_9_2018.pdf
25.06.2018 
Mestská časť BA_ Petržalka, Kutlíkova 17, BA Dodatok k protokolu č. 16082012 Zverenie majetku

2.687.581,86 €

20.06.2018 -
Dod. č.5/2018  
zmluva_8_2018.pdf
06.06.2018 
Mestská časť BA_ Petržalka, Kutlíkova 17, BA Dodatok k protokolu č. 16082012 Zverenie majetku

141.066,06 €

29.05.2018 -
Dod. č.4/2018  
zmluva_7_2018.pdf
27.04.2018 
Mestská časť BA_ Petržalka, Kutlíkova 17, BA Dodatok k protokolu č. 16082012 Zverenie majetku

236.167,95 €

23.04.2018 -
Dod. č.3/2018  
zmluva_6_2018.pdf
07.02.2018 
Mestská časť BA_ Petržalka, Kutlíkova 17, BA Dodatok k protokolu č. 16082012 Zverenie majetku

283.741,63 €

01.02.2018 -
3/2018/ZoS  
zmluva_5_2018.pdf
10.04.2018 
DEMI- Milan Hrabinský, Rozvodná 19, BA Zmluva o vykonaní služieb Deratizácie a dezinsekcie MŠ

max. 7.200,00 €

01.04.2018 31.03.2018
2/2018/ZoPFP  
zmluva_4_2018.pdf
03.04.2018 
Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, BA Zmluva o poskytnutí financ. prostr. Pedagogická prax

podľa zmluvy

12.03.2018 -
1/2018/ZoPM  
zmluva_3_2018.pdf
19.02.2018 
Stredisko soc. služieb, Mlynarovičova 23,BA Zmluva o prevode majetku Prevod 2 ks stravovacích vozíkov

1.724,70 €

30.01.2018 -

2017

22/2017/ZoD  
Zmluva_22_2017_ZoD.pdf
15.12.2017 
ZandK s. r. o., Šintavská 14, BA Zmluva o dielo Dod. a mont. PVC v MŠ Iljušinova

10.878,90 €

24.11.2017 31.12.2017
21/2017/ZoD  
Zmluva_21_2017_ZoD.pdf
04.12.2017 
Fun Time s.r.o.,Nobelova 18a,BA Zmluva o dielo Rekonštrukcia ihriska MŠ Tupolevova 20

10.610,40 €

09.11.2017 15.12.2017
20/2017/ZoSS  
Zmluva_20_2017_ZoSS.pdf
04.12.2017 
Gym Security s. r. o.,Wolkrova 47,BA Zmluva o stráž. objektu Stráženie objektu MŠ Vyšehradská

podľa zmluvy

20.11.2017 31.01.2018
19/2017/ZoD  
Zmluva_19_2017_ZoD.pdf
02.11.2017 
Fun Time s.r.o.,Nobelova 18a,BA Zmluva o dielo Rekonštrukcia detského ihriska MŠ Holíčska 50

13.758,00 €

11.10.2017 15.12.2017
18/2017/ZoD  
Zmluva_18_2017_ZoD.pdf
15.10.2017 
Fun Time s.r.o.,Nobelova 18a,BA Zmluva o dielo Rekonštrukcia detského ihriska MŠ Nobel. nám.

13.332,00 €

18.09.2017 20.09.2017
17/2017/ZoD  
Zmluva_17_2017_ZoD.pdf
02.11.2017 
Atelier m-spol s.r.o, B. Nemcovej 1, Vranov nad Top. Zmluva o dielo Vypracovanie PD kontajnerová MŠ

2.228,40 €

26.10.2017 30.11.2017
16/2017/KZ  
Zmluva_16_2017_KZ.pdf
12.10.2017 
Fresco plus,s.r.o., Škultétyho 3030/1,BA Zmluva o dodávke školského ovocia Zabezpečenie dodávky škol. ovocia pre ŠJ MŠ Macharova,Pifflova, Haanova,Jankolova

-

18.09.2017 29.06.2018
15/2017/PS  
Zmluva_15_2017_PS.pdf
10.10.2017 
EKOHEAT s.r.o., Osadná 2, BA Zmluva o poskytovaní služby Odvoz oleja a biolog. odpadu zo ŠJ

30€ / mes.

04.10.2017 04.10.2018
14/2017/KZ  
Zmluva_14_2017_KZ.pdf
02.10.2017 
Boni Fructi,spol. s.r.o.,Lipnická 3035/162,D. Lužná Zmluva o dodávke škol. ovocia Zabezpečenie dodávky škol. ovocia pre 13 ŠJ MŠ

-

01.09.2017 30.06.2019
13/2017/KZ  
Zmluva_13_2017_KZ.pdf
10.10.2017 
Jozef Čmehýl D-O-S, Hlavná 628, Špačince Zmluva o dodávke škol. ovocia Zabezpečenie dodávky škol. ovocia pre ŠJ MŠ Bradáčova 4

-

26.09.2017 30.06.2018
12/2017/KZ  
Zmluva_12_2017_KZ.pdf
02.10.2017 
Jozef Čmehýl D-O-S, Hlavná 628, Špačince Zmluva o dodávke škol. ovocia Zabezpečenie dodávky škol. ovocia pre ŠJ MŠ Iljušinova 1

-

02.09.2017 30.06.2018
11/2017/ZoD  
Zmluva_11_2017_ZoD.pdf
21.08.2017 
SoLu Trading s. r. o.,Veltlínska 5936/4,Pezinok Zmluva o dielo Rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ Ševčenkova 35

8.498,40 €

28.07.2017 07.08.2017
10/2017/RD  
Zmluva_10_2017_RD.pdf
01.06.2017 
Mgr. Miroslav Cisár, ZŠ Tupolevova 20, BA Rámcová dohoda Zabezpečovanie OPP a BOZP

-

09.05.2017 neurčito
9/2017/RD  
Zmluva_9_2017_RD.pdf
01.06.2017 
PaedDr. Valéria Fogašová, ZŠ Nobelovo nám. 6, BA Rámcová dohoda Zabezpečovanie OPP a BOZP

-

09.05.2017 neurčito
8/2017/RD  
Zmluva_8_2017_RD.pdf
01.06.2017 
Mgr. Viera Šuleková, ZŠ Gessayova 2, BA Rámcová dohoda Zabezpečovanie OPP a BOZP

-

09.05.2017 neurčito
7/2017/PM  
Zmluva_7_2017_PM.pdf
24.04.2017 
MČ BA - Petržalka, Kutlíkova 17 Prevod majetku Prevod osobného motor. vozidla Škoda Superb

4.000 €

28.04.2017 trvale
6/2017/ZoB  
Zmluva_6_2017_ZoB.pdf
02.05.2017 
Iveta Paráková, BA - Petržalka Zmluva o nájme bytu Prenájom služobného bytu Pifflova 10, BA

100 € / mes.

01.05.2017 30.04.2018
5/2017/NZ  
Zmluva_5_2017_NZ.pdf
02.05.2017 
Rodičovské združenie, Bzovícka 6, BA Zmluva o prenájme Prenájom nebyt. priestor. v MŠ Bzovícka, BA

229,28 € / mes.

01.03.2017 28.02.2018
4/2017/ZoB  
Zmluva_4_2017_ZoB.pdf
02.05.2017 
Bc. Eleonóra Mišechová, Vyšehradská 7, BA Zmluva o nájme bytu Prenájom služobného bytu Šustekova 4, BA

98,31 € / mes.

15.04.2017 14.04.2018
3/2017/ZoB  
Zmluva_3_2017_ZoB.pdf
10.04.2017 
Vlasta Deyerová, Fedinova 20, BA Zmluva o nájme bytu Prenájom služobného bytu Bradáčova 4, BA

100,79 € / mes.

01.04.2017 31.03.2018
2/2017/ZoB  
Zmluva_2_2017_ZoB.pdf
06.02.2017 
Eva Velšmidová, Ševčenkova 35, BA Zmluva o nájme bytu Prenájom služobného bytu Ševčenkova 35, BA

100,79 € / mes.

01.02.2017 31.01.2018
1/2017/ZoB  
Zmluva_1_2017_ZoB.pdf
30.01.2017 
Silvia Dekanová, Hlaváčikova 6, BA Zmluva o nájme bytu Prenájom služobného bytu Rontgenová 16, BA

132,25 € / mes.

16.01.2017 15.01.2018

2016

18/2016/ZoS  
zmluva_79_2016.pdf
12.12.2016 
Slovenský futbalový zväz,Trnavská 100, Bratislava Zmluva o spolupráci Dajme spolu gól MŠ Holíčska 50

-

01.12.2016 31.05.2017
17/2016/ZoS  
zmluva_78_2016.pdf
01.12.2016 
Materské centrum Budatko OZ,Budatínska 10 BA Zmluva o nájme nebyt.priestorov v MŠ Holíčska 30, Ba Prenájom nebyt.priest. v MŠ Holíčska 30, Ba

1,-€ / rok

01.12.2016 30.11.2021
16/2016/ZoS  
zmluva_77_2016.pdf
25.8.2016 
Združ. pod. SAV siete, Vazovova 5,811 07 BA Prístup do dátovej siete SANET Internet pre MŠ Bohrova a MŠ Rontgenova

50,-€ / mes.

01.11.2016 neurčito
15/2016/PM  
zmluva_76_2016.pdf
29.9.2016 
ZŠ Nobelovo nám. 6,851 05 Bratislava Zmluva o prevode majetku Prevod majetku zo SSŠ na ZŠ Nobelovo nám.

-

01.9.2016 neurčito
14/2016/PM  
zmluva_75_2016.pdf
29.9.2016 
ZŠ Holíčska 50,851 05 Bratislava Zmluva o prevode majetku Prevod majetku zo SSŠ na ZŠ Holíčska

-

01.9.2016 neurčito
13/2016/KZ  
zmluva_74_2016.pdf
29.9.2016 
Fresco s.r.o.,Černyševského 26, Bratislava Zmluva o dodávke školského ovocia Zebezpečovanie dodávky školsk. ovocia pre MŠ Gess. 2

zmluva

 27.9.2016  30.6.2017
12/2016/KZ  
zmluva_73_2016.pdf
22.9.2016 
Fresco s.r.o.,Černyševského 26, Bratislava Zmluva o dodávke školského ovocia Zebezpečovanie dodávky školsk. ovocia pre 5 MŠ

zmluva

 5.9.2016  30.6.2017
10/2016/KZ  
zmluva_72_2016.pdf
22.9.2016 
Jozef Čmehýl D-O-S,Hlavná 628, Špačince Zmluva o dodávke školského ovocia Zebezpečovanie dodávky školsk. ovocia pre 13 MŠ

zmluva

 5.9.2016  30.6.2017
ZoBÚ/PÚ  
zmluva_16_2016.pdf
25.8.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet príjmový z rozpočtu MČ

-

1.9.2016 neurčito
ZoBÚ/VÚ  
zmluva_15_2016.pdf
25.8.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet výdavkový z rozpočtu MČ

-

1.9.2016 neurčito
ZoBÚ/ŠÚ  
zmluva_14_2016.pdf
25.8.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet zo štátneho rozpočtu

-

1.9.2016 neurčito
ZoBÚ/DÚ  
zmluva_13_2016.pdf
25.8.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet-depozit

-

1.9.2016 neurčito
ZoBÚ/SF  
zmluva_12_2016.pdf
25.8.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet-sociálny fond

-

1.9.2016 neurčito
B24/EÚ  
zmluva_11_2016.pdf
25.8.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o elektr. službe B24 Poskytovanie služieb elektronického bankovníctva

-

1.9.2016 neurčito
8/2016/KZ  
zmluva_10_2016.pdf
1.8.2016 
Jozef Čmehýl D-O-S,Hlavná 628, Špačince Zmluva o dodávke školského ovocia Zebezpečovanie dodávky školsk. ovocia pre MŠ Streč.

zmluva

 5.9.2016  30.6.2017
7/2016/KZ  
zmluva_9_2016.pdf
1.8.2016 
Boni Fructi s.r.o.,Lipnická 162, Dunaská Lužná Zmluva o dodávke školského ovocia Zebezpečovanie dodávky školsk. ovocia pre 13 MŠ

zmluva

 5.9.2016  30.6.2017
6/2016/NZ  
zmluva_8_2016.pdf
25.4.2016 
JOJ ZONE s.r.o.,Madáchova 23, BA Nájomná zmluva Prenájm. priestorov, Fedinova 7, BA

150,35 € mesačne

 1.7.2016  30.6.2021
5/2016/NZ  
zmluva_7_2016.pdf
25.4.2016 
L.Ďurčeková-Kľúčik, Gercenova 27, BA Nájomná zmluva Prenájm. priestorov, Fedinova 7, BA

259,86 € mesačne

 1.7.2016  30.6.2021
4/2016/RZ  
zmluva_6_2016.pdf
8.4.2016 
Slovak Telekom a.s.,Bajkálska 28, BA Rámcová zmluva Elektr. komunikačné služby

630 € mesačne

 1.4.2016  31.3.2018
3/2016/RZ  
zmluva_5_2016.pdf
8.4.2016 
Milan Hrabinský-DEMI,Rozvodná 19, BA Rámcová zmluva Povinné deratizačné služby

3.253 € ročne

 15.3.2016  28.2.2018
2/2016/KZ  
zmluva_4_2016.pdf
11.3.2016 
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r. o. Kúpna zmluva Nákup 6x PC a 6x notebook pre MŠ

5.997,60 €

 29.2.2016  31.3.2016
1/2016/ZoB  
zmluva_1_2016.pdf
1.2.2016 
Eva Velšmídová Nájomná zmluva o nájme bytu Prenájom bytu v MŠ Ševčenkova

-

 1.2.2016  31.1.2017
Dod .1/NB

6.02.2015
Nájomca bytu Ševčenkova 35, Bratislava Nájomná zmluva

Nájom bytu v objekte MŠ Ševčenkova 35,BA

-

1.02.2015

31.01.2016
2/2015/KZ

6.02.2015
Tatranská mliekarenská a. s., Nad Traťou 26, Kežmarok Kúpna zmluva

Kúpa mlieka a mliečnych výrobkov- mliečny program

Stanovená MPaRV SR

7.01.2015

neurčito
3/2015/KZ

6.02.2015
Altimisa Slovakia s. r. o. , Osadná 2, Kežmarok Kúpna zmluva

Licenčná podpora na SW pre ŠJ Rontgenova

90 € ročne

6.01.2015

neurčito
4/2015/KZ

6.02.2015
Baribal s. r. o.,Kežmarská cesta 2134/21 , Levoča Kúpna zmluva

Nákup herných prvkov pre MŠ Iljušinova

5.315 €

12.02.2015

15.04.2015
5/2015/KZ

6.02.2015
Baribal s. r. o.,Kežmarská cesta 2134/21 , Levoča Kúpna zmluva

Nákup herných prvkov pre MŠ Rontgenova

3.995 €

12.02.2015

15.04.2015
6/2015/ZoS

20.03.2015
UK Praha, Vratislavova 29/10 Praha Zmluva o spolupráci

Program Vzdelávaní pro konkurence schopnost

200 €

06.03.2015

po dobu stáže
7/2015/PM

20.03.2015
ZŠ Tupolevova 20, Bratislava Zmluva o prevode majetku 1/2015

Prevod majetku

1194,33 €

12.03.2015

-
8/2015/KZ

20.03.2015
ZŠ Nobelovo nám. 6, Bratislava Zmluva o prevode majetku 2/2015

Prevod majetku

3681,87 €

12.03.2015

-
9/2015/ZoS

25.03.2015
UK Praha, Vratislavova 29/10 Praha Zmluva o spolupráci

Program Vzdelávaní pro konkurence schopnost

200 €

06.03.2015

po dobu stáže
10/2015/ZoS

25.03.2015
UK Praha, Vratislavova 29/10 Praha Zmluva o spolupráci

Program Vzdelávaní pro konkurence schopnost

200 €

06.03.2015

po dobu stáže
11/2015/ZoD

12.06.2015
EKTP s.r.o.,Hlinisko 883, Veľké Leváre Zmluva o dielo

Odborné prehliadky bleskozvodov

podľa jed. cien

22.05.2015

31.12.2016
12/2015/ZoD

12.06.2015
EKTP s.r.o.,Hlinisko 883, Veľké Leváre Zmluva o dielo

Odborné prehliadky el-inštalácie

podľa jed. cien

22.05.2015

31.12.2016
13/2015/KZ

03.09.2015
Jozef Čmehýl, D.O.S.,Hlavná 628, Špacince Kúpna zmluva

Školské ov.

cena stan. vládou

02.09.2015

30.06.2016
14/2015/SZ

03.09.2015
Jozef Čmehýl, D.O.S.,Hlavná 628, Špacince Sponzor. zmluva

Fin.podpora programu škol.ovocie

podľa spotreby

02.09.2015

30.06.2016
15/2015/KZ

03.09.2015
BoniFructi s.r.o., Lipnická 3035/162, Dun.Lužná Kúpna zmluva

Školské ov.

cena stan. vladou

02.09.2015

30.06.2016
16/2015/KZ

03.09.2015
Fresco s.r.o., Černyševského 26, Bratislava Kúpna zmluva

Školské ov.

cena stan. vladou

02.09.2015

30.06.2016
17/2015/ZoD

03.09.2015
Pittel+Brausewetter sro,Černyševského 26, Bratislava Zmluva o dielo

DDI MŠ Bohrova

6580,08

07.08.2015

31.08.2015
18/2015/ZoD

03.09.2015
Meissen s.r.o.,17.novembra 1 300, Topoľčany Zmluva o dielo

Rekonštrukcia HZ MŠ Bzovícka

5161,03

18.08.2015

31.08.2015
19/2015/PM

03.09.2015
MÚ MČ Ba-Petržalka,Kutlíkova 17, Bratislava Zmluva o prevode majetku

Bezodpl.prev. osobného vozidla

0,00

24.08.2015

-
ZoBÚ

17.09.2015
Prima banka a.s.,Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte

Zriadenie potravinového účtu ŠJ Strečnianska

-

27.08.2015

-
DZ

04.11.2015
ING Banka N.V.,Pribinova 10, 811 09 Bratislava Darovacia zmluva

Darovanie výpoč.tech. pre MŠ Bulíkova

bezodplatne

12.10.2015

Prevzatím daru
DZ

07.09.2015
Slov. elektr. prenos. sústava Darovacia zmluva

Nákup hrových prvkov pre MŠ Turnianska

500

07.09.2015

07.09.2015
DZ

12.10.2015
ING Bank N.V., Darovacia zmluva

darovanie hnut. majetku pre MŠ Bulíkova

-

12.10.2015

12.10.2015
23/2015/PM

10.12.2015
ZŠ Gessayova, Bratislava zmluva o prevode majetku

prevod protipož. stavby

0,00

10.12.2015

-
DZ

26.10.2015
Tatra banka, a.s. Darovacia zmluva

dar-peňažné prostriedky pre MŠ Bulíkova

1.000

26.10.2015

26.10.2015
DZ

24.11.2015
TIMOTEJ našim deťom, n.o. Darovacia zmluva

nepeňažný dar pre MŠ Bulíkova

3.450

24.11.2015

24.11.2015
DZ

10.12.2015
Národná banka Slovenska Darovacia zmluva

peňažný dar(interakt. tab.) pre MŠ Bulíkova

1.500

10.12.2015

10.12.2015

2014

dodatok č.2

1.10.2014
SPP a. s.,Mlynské nivy 44, Bratislava. Kúpna zmluva

Dodávka plynu do 19 ŠJ a 2 MŠ

0.0328 € / KWh

1.10.2014

30.09.2016
dodatok č.3

22.9.2014
ZSE Energia a.s.,Čuleňova 6, Bratislava. Kúpna zmluva

Dodávka elektriny do MŠ

54.90 € / 8 MWh

1.1.2015

31.12.2016
10/2014/KZ

12.9.2014
BoniFructy s. r. o.,Lipnická 162, 90042 Dunajská Lužná. Kúpna zmluva

Školské ovocie a zel.,ŠJ Ševčenkova 35

v zmluve

12.9.2014

30.6.2015
9/2014/KZ

12.9.2014
D.O.S.,Hlavná 628,91951 Špačince. Kúpna zmluva

Školské ovocie a zel.,ŠJ Iljušinova 1

v zmluve

12.9.2014

30.6.2015
8/2014/RD

3.9.2014
Baribal,s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, Levoča. Rámcová dohoda

Rámcová dohoda

23988,00

2.9.2014

31.7.2015
7/2014/KZ

20.8.2014
Fresco,s.r.o. Černyševského 26, Bratislava. Školské ovocie a zelenina

Školské ovocie a zelenina

v zmluve

2.9.2014

30.6.2015
6/2014/KZ

20.8.2014
Prokaf,s.r.o. Chlebodarová 17, Brno. Nákup kuchynského inventáru pre ŠJ

Nákup kuchynského inventáru pre ŠJ

18064,09

12.8.2014

12.9.2014
5/2014/KZ

20.8.2014
RM Gastro Jaz,s.r.o. Rybárska 1, Nové mesto n./V. Nákup chladničiek a mrazničiek do ŠJ

Nákup chladničiek a mrazničiek do ŠJ

6 872,40

11.8.2014

12.9.2014
4/2014/Sl.

7.4.2014
Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, Bratislava Mobilné služby pre MŠ a SSŠaŠZP 25 ks

Poskytnutie firemného programu Medium

599 €/mes

25.3.2014

24 mes.
3/2014/OVS

14.1.2014
INTA s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín Zmluva o poskytn. služby

Likvidácia biolog. odpadu

30€/mes
jedna ŠJ

7.1.2014

neurčito
2/2014/DZ

14.1.2014
Timotej naším deťom n.o. Kožušnícka 86/5, Trenčín Darovacia zmluva

Nepeňažný dar pre MŠ Bulíkova

3380

7.1.2014

jednoráz plnenie

2013

Dodatok č. 1

20.11.2013
Pedagogická fakulta UK Ba Račianská 59, Bratislava Zmluva o spolupráci

Odmena za službu cvičného učiteľa

8 €/hod

13.11.2013

17.3.2018
18/2013/DZ

10.10.2013
Timotej naším deťom n.o. Kožušnícka 86/5, Trenčín Darovacia zmluva

Nepeňažný dar pre MŠ Bulíkova.

1005

2.10.2013

jednoraz plnenie
6/2013/ZoS

25.3.2013
Pedagogická fakulta UK Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na pedagogickú prax

Poskytnutie fin. prostr. na admin. zabezpečenie a osobné výdavky pedagog. praxe

OV-7 €/h.
AZ - 0,66 €/h.

18.3.2013

17.3.2018
14/2013/KZ

5.9.2013 
Jozef Čmehýl D-O-S, Hlavná 628, 919 51 Špačince Program podpory spotr. ovocia a zeleniny
v 5 ŠJ pri MŠ

Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ

podľa množstva

2.9.2013

30.6.2014
15/2013/KZ

5.9.2013 
Fresco s.r.o. Černyševského 26, Bratisôava Program podpory spotr. ovocia a zeleniny
v 4 ŠJ pri MŠ

Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny, ovocného pyré a jablkovej šťavy do ŠJ

podľa množstva

2.9.2013

30.6.2014
12/2013/KZ

5.9.2013 
BoniFructi s.r.o. Dunajská Lužná Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v 10 ŠJ pri MŠ

Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ

podľa množstva

1.9.2013

30.6.2014
11/2013/KZ

30.8.2013 
Andrea Mrázová - Obchod, Dlhá 1373/20 Stupava Kúpna zmluva na dodanie čistiacich a hygienických potrieb na 4.Q.2013

Nákup čistiacich a hygienických potrieb 19 MŠ a 19 ŠJMŠ

podľa množstva

21.8.2013

201.12.2013
10/2013/ZoD

4.7.2013 
Mailtec s.r.o., Rovniankova 14, Bratislava Zmluva o dielo na zabezpečenie údržby a servisných opráv výp. techniky

Údržba a servisné opravy výpočtovej techniky a počítačovej siete

podľa množstva

1.7.2013

31.12.2014
8/2013/ZoVP

15.1.2013 
M.Hrabinský-DEMI Rámcová zmluva o vykonaní práce

Deratizačné práce

podľa množstva

7.1.2013

30.12.2015
9/2013/KZ

21.6.2013 
Mailtec s.r.o., Rovniankova 14, Bratislava Rámcová zmluva na dodanie tovaru

Dodávka a inštalácia 19 ks softwaru notebookov pre MŠ

11 970

17.6.2013

30.11.2013
7/2013/KZ

31.5.2013 
SOFOS s.r.o., Dúbravská cesta 3, Bratislava Rámcová zmluva na dodanie tovaru

Dodávka a montáž 7 ks interaktívnych tabúľ pre MŠ

11819,98

27.5.2013 

30.11.2013

2012

18/2012/DZ
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
29.11.2012 
Slov.elektriz. prenos.sústava a.s. Poskytnutie finančného daru pre MŠ Rovniankova

Nákup šatníkových skriniek a ležadiel

3000

 22.11.12

jednoraz. plnenie
13/2012/DZ
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
15.9.2012 
Jozef Čmehýl D-O-S, Špačince Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v MŠ Iljušinova

Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ

podľa množstva

 1.9.2012

30.6.2013
12/2012/DZ
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
15.9.2012 
Jozef Čmehýl D-O-S, Špačince Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v MŠ Lietavská

Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ

podľa množstva

 1.9.2012

30.6.2013
11/2012/DZ
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
15.9.2012 
Jozef Čmehýl D-O-S, Špačince Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v MŠ Strečnianska

Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ

podľa množstva

 1.9.2012

30.6.2013
10/2012/DZ
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
15.9.2012 
Fresco s.r.o. Černyševského 26 Bratislava Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v 2 ŠJ pri MŠ

Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny, ov.pyré a jablkovej šťavy do ŠJ

podľa množstva

 15.9.2012

30.6.2013
8/2012/DZ
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
15.9.2012
BoniFructi s.r.o. Dunajská Lužná Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v ŠJ pri MŠ Rontgenova

Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny, ov.pyré a jablkovej šťavy do ŠJ

podľa množstva

 1.9.2012

30.6.2013
7/2012/DZ
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
17.1.2012 
Pedagogická fakulta UK Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na pedagogickú prax

Poskytnutie fin.prostr. na admin. zabezpečenie pedagogickej praxe

469,00

 10.1.2012

jednorazové plnenie
5/2012/DZ
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
8.9.2012
BoniFructi s.r.o. Dunajská Lužná Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v 10 ŠJ pri MŠ

Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ

podľa množstva

 1.9.2012

30.6.2013
4/2012/DZ
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
8.9.2012 
Fresco s.r.o. Černyševského 2, Bratislava Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v 6 ŠJ pri MŠ

Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny, ov.pyré a jablkovej šťavy do ŠJ

podľa množstva

 1.9.2012

30.6.2013
R14/2013-2014  
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
8.1.2012 
ZSE Energia a.s. Dodatok č.2 k odberu elektrickej energie

Dodávka elektrickej energie na rok 2013 a 2014

72,55 €/MWh €

 1.1.2013

31.12.2014
3/2012/NZ  
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
15.6.2012 
Nezisková organizácia Vysnívaný domov Zmluva o nájme nebytových priestorov

Prenájom nebytového priestoru

11395,80 €

 dňom zverejnenia

31.8.2022
dodatok k zmluve č. 1/2008/ZPS  
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
23.5.2012 
Vaša Slovensko s.r.o. Dodatok č.1/2012 o poskyt. stravovania Stravné lístky

1,5 % z ceny

 16.5.2012  
1/2012/ZoB  
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
8.2.2012 
Eva Nagyová Nájomná zmluva o nájme bytu Prenájom bytu v MŠ Ševčenkova

Príjem za celkové plnenie
1 009,80

 1.2.2012  31.1.2013

2011

27/2011/NZ  
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
15.12.2011 
Občianske združenie, Materské centrum Budatko Nájomná zmluva Prenájom nebytových priestorov v MŠ Holíčska 30, BA  

2 430 €/rok

 1.12.2011  30.11.2016
1/2011/02  
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
15.6.2011 
RZ pri MŠ Bzovícka 6, BA Zmluva o nájme nebyt. priestoru Prenájom nebytového priestoru    855,23  1.6.2011  31.5.2016
9/2011/KZ  
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
26.9.2011 
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10,BA Zmluva o kúpe licencii Dodávka licencii antivír. programu NOD32 pre MŠ a ŠJ    662,40  19.9.2011  18.9.2012
10/2011/ZoS  
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
3.9.2011 
Pedagogická fakulta UK BA Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na pedagogickú prax Poskytnutie fin. prostr. na admin. zabezpečenie pedagogickej praxe    465,98  25.8.2011  
11/2011/KZ  
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
15.10.2011
BoniFructi s.r.o. Dunajská Lužná Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v 8 ŠJ pri MŠ Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ    podľa množstva  1.10.2011  30.6.2012
20/2011/KZ  
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
15.10.2011 
Fresco s.r.o. Černyševského 26, Bratislava Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v 8 ŠJ pri MŠ Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny, ov.pyré a jablkovej šťavy do ŠJ    podľa množstva  1.10.2011  30.6.2012
21/2011/KZ  
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
15.10.2011 
Jozef Čmehýl D-O-S, Špačince Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v MŠ Strečnianska Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ    podľa množstva  1.10.2011  30.6.2012
23/2011/KZ  
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
15.10.2011 
Jozef Čmehýl D-O-S, Špačince Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v MŠ Lietavská Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ    podľa množstva  1.10.2011  30.6.2012
25/2011/KZ  
zmluva_MS_Bzovicka.pdf
15.10.2011 
Jozef Čmehýl D-O-S, Špačince Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v MŠ Iljušinova Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ    podľa množstva  1.10.2011  30.6.2012