Stredisko služieb  školám a školským zariadeniam Bratislava - Petržalka

 

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV S BANKOU - r. 2016, r. 2017, r. 2018, r. 2019
 

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona ćíslo 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

 

Číslo zmluvy/
dátum zverejnenia
Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH v € Dátum
účinnosti zmluvy
Dátum
ukončenia zmluvy
             

2019

ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Turnianska

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Vyšehradská

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Haanova

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Šustekova

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Ševčenkova

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Strecnianska

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Rovniankova

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Rontgenova

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Iljušinova

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Holicska

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Gessayova

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Bzovícka

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Bulíkova

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Bradáčova

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Bohrova

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Pifflova

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Macharova

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Lietavská

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Lachova

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Jankolova

-

19.03.2019 neurčito
ZoBÚ

08.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o balíkovom účte Bežný účet stravovací ŠJ Turnianska

-

07.03.2019 neurčito
ZoBÚ

08.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o balíkovom účte Bežný účet stravovací ŠJ Ševčenkova

-

07.03.2019 neurčito
ZoBÚ

08.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o balíkovom účte Bežný účet stravovací ŠJ Turnianska

-

07.03.2019 neurčito
ZoBÚ

08.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o balíkovom účte Bežný účet stravovací ŠJ Jankolova

-

07.03.2019 neurčito
ZoBÚ

08.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o balíkovom účte Bežný účet stravovací ŠJ Pifflova

-

07.03.2019 neurčito
ZoBÚ

01.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací

-

27.02.2019 neurčito
ZoBÚ

01.03.2019 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný výdavkový účet

-

27.02.2019 neurčito
ZoBÚ

01.03.2019 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný výdavkový účet

-

27.02.2019 neurčito
ZoBÚ

01.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací

-

27.02.2019 neurčito
ZoBÚ

01.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací

-

22.02.2019 neurčito
ZoBÚ

04.02.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací

-

30.01.2019 neurčito
ZoBÚ

04.02.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací

-

30.01.2019 neurčito
ZoBÚ

04.02.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací

-

17.01.2019 neurčito
ZoBÚ

04.02.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací

-

17.01.2019 neurčito
ZoBÚ

04.02.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací

-

17.01.2019 neurčito
ZoBÚ

04.02.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací

-

17.01.2019 neurčito
ZoBÚ

04.02.2019
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací

-

17.01.2019 neurčito

2018

ZoBÚ

29.11.2018 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací

-

16.11.2018 neurčito
ZoBÚ

29.11.2018 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací

-

16.11.2018 neurčito
ZoBÚ

29.11.2018 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací

-

16.11.2018 neurčito
ZoBÚ

29.11.2018 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací

-

16.11.2018 neurčito
ZoBÚ

11.10.2018 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací

-

05.10.2018 neurčito
ZoBÚ

11.10.2018 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací

-

05.10.2018 neurčito
ZoBÚ2/ŠJMŠ 

20.09.2018 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný preddavkový účet

-

12.09.2018 neurčito
ZoBÚ

20.09.2018 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací

-

12.09.2018 neurčito
ZoBÚ

20.09.2018 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací

-

12.09.2018 neurčito
ZoBÚ
zmluva_13_2018.pdf
19.07.2018 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Vyšehradská,Ba

-

18.07.2018 neurčito
ZoBÚ
zmluva_12_2018.pdf
19.07.2018 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný výdavkový účet ŠJ Vyšehradská,Ba

-

18.07.2018 neurčito
ZoBÚ
zmluva_11_2018.pdf
19.07.2018 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný výdavkový účet MŠ Vyšehradská,Ba

-

18.07.2018 neurčito
ZoBÚ1/ŠJMŠ 

19.07.2018 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný preddavkový účet

-

17.07.2018 neurčito
ZoBÚ2/ŠJMŠ 
zmluva_2_2018.pdf
29.03.2018 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný preddavkový účet ŠJMŠ Lietavská 1,Ba

-

29.03.2018 neurčito
ZoBÚ1/ŠJMŠ 
zmluva_1_2018.pdf
29.03.2018 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný preddavkový účet ŠJMŠ Bulíkova 25,Ba

-

29.03.2018 neurčito

2017

BÚ1/SSŠaŠZ 
zmluva_2_2017.pdf
16.01.2018 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet SSŠaŠZ Bohrova 1,Ba

-

17.01.2018 neurčito
Zmena 
zmluva_1_2017.pdf
14.03.2017 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmena zasielania výpisov z účtu Bežný výdavkový účet, príjmový účet

-

14.03.2017 neurčito

2016

BÚ23/MŠ 
zmluva_71_2016.pdf
11.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Turnianska 6,Ba

-

1.10.2016 neurčito
BÚ13/ŠJMŠ 
zmluva_70_2016.pdf
10.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Šustekova 33,Ba

-

1.10.2016 neurčito
BÚ12/ŠJMŠ 
zmluva_69_2016.pdf
10.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Strečnianska 2,Ba

-

1.10.2016 neurčito
BÚ11/ŠJMŠ 
zmluva_68_2016.pdf
10.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Rovniankova 8,Ba

-

1.10.2016 neurčito
BÚ10/ŠJMŠ 
zmluva_67_2016.pdf
10.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Rontgenova 16,Ba

-

1.10.2016 neurčito
BÚ9/ŠJMŠ 
zmluva_66_2016.pdf
10.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Macharova 1,Pifflova 10,Ba

-

1.10.2016 neurčito
BÚ8/ŠJMŠ 
zmluva_65_2016.pdf
10.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Lietavská 1,Ba

-

1.10.2016 neurčito
BÚ7/ŠJMŠ 
zmluva_64_2016.pdf
10.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Lachova 31,Ba

-

1.10.2016 neurčito
BÚ6/ŠJMŠ 
zmluva_63_2016.pdf
10.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Iljušinova 1,Ba

-

1.10.2016 neurčito
BÚ5/ŠJMŠ 
zmluva_62_2016.pdf
10.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Haanova 9,Jankolova 8,Ba

-

1.10.2016 neurčito
BÚ4/ŠJMŠ 
zmluva_61_2016.pdf
10.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Gessayova 31,Holíčska 30,Ba

-

1.10.2016 neurčito
BÚ3/ŠJMŠ 
zmluva_60_2016.pdf
10.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Bzovícka 6,Turnianska 6,Ba

-

1.10.2016 neurčito
BÚ2/ŠJMŠ 
zmluva_59_2016.pdf
07.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Bradáčova 4,Bulíkova 25,Ba

-

1.10.2016 neurčito
BÚ1/ŠJMŠ 
zmluva_58_2016.pdf
10.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Bohrova 1,Ševčenkova 35,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ19/ŠJ 
zmluva_57_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Turnianska 6,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ18/ŠJ 
zmluva_56_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Šustekova 33,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ17/ŠJ 
zmluva_55_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Ševčenkova 35,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ16/ŠJ 
zmluva_54_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Strečnianska 2,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ15/ŠJ 
zmluva_53_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Rovniankova 8,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ14/ŠJ 
zmluva_52_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Rontgenova 16,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ13/ŠJ 
zmluva_51_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Pifflova 10,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ12/ŠJ 
zmluva_50_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Macharova 1,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ11/ŠJ 
zmluva_49_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Lietavská 1,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ10/ŠJ 
zmluva_48_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Lachova 31,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ9/ŠJ 
zmluva_47_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Jankolova 8,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ8/ŠJ 
zmluva_46_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Iljušinova 1,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ7/ŠJ 
zmluva_45_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Holíčska 30,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ6/ŠJ 
zmluva_44_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Haanova 9,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ5/ŠJ 
zmluva_43_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Gessayova 31,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ4/ŠJ 
zmluva_42_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Bzovícka 6,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ3/ŠJ 
zmluva_41_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Bulíkova 25,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ2/ŠJ 
zmluva_40_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Bradáčova 4,Ba

-

1.10.2016 neurčito
SÚ1/ŠJ 
zmluva_39_2016.pdf
7.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Bohrova 1,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B22/MŠ 
zmluva_38_2016.pdf
5.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Šustekova 33,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B21/MŠ 
zmluva_37_2016.pdf
5.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Ševčenkova 35,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B20/MŠ 
zmluva_36_2016.pdf
5.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Rovniankova 8,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B19/MŠ 
zmluva_35_2016.pdf
5.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Rontgenova 16,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B18/MŠ 
zmluva_34_2016.pdf
5.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Pifflova 10,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B17/MŠ 
zmluva_33_2016.pdf
5.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Nobelovo nám. 6,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B16/MŠ 
zmluva_32_2016.pdf
5.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Macharova 1,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B15/MŠ 
zmluva_31_2016.pdf
5.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Lietavská 1,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B14/MŠ 
zmluva_30_2016.pdf
5.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Iljušinova 1,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B13/MŠ 
zmluva_29_2016.pdf
5.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Holíčska 30,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B12/MŠ 
zmluva_28_2016.pdf
5.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Gessayova 31,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B11/MŠ 
zmluva_27_2016.pdf
5.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Bzovická 6,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B10/MŠ 
zmluva_26_2016.pdf
5.10.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Bradáčova 4,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B9/MŠ 
zmluva_25_2016.pdf
23.9.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Lachova 31,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B8/MŠ 
zmluva_24_2016.pdf
23.9.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Tupolevova 20,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B7/MŠ 
zmluva_23_2016.pdf
23.9.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Strečnianska 2,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B6/MŠ 
zmluva_22_2016.pdf
23.9.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Gessayova 2,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B5/MŠ 
zmluva_21_2016.pdf
23.9.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Jankolova 8,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B4/MŠ 
zmluva_20_2016.pdf
23.9.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Holíčska 50,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B3/MŠ 
zmluva_19_2016.pdf
23.9.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Haanova 9,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B2/MŠ 
zmluva_18_2016.pdf
23.9.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Bulíkova 25,Ba

-

1.10.2016 neurčito
B1/MŠ 
zmluva_17_2016.pdf
23.9.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Bohrova 1,Ba

-

1.10.2016 neurčito
ZoBÚ/PÚ  
zmluva_16_2016.pdf
25.8.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet príjmový z rozpočtu MČ

-

1.9.2016 neurčito
ZoBÚ/VÚ  
zmluva_15_2016.pdf
25.8.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet výdavkový z rozpočtu MČ

-

1.9.2016 neurčito
ZoBÚ/ŠÚ  
zmluva_14_2016.pdf
25.8.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet zo štátneho rozpočtu

-

1.9.2016 neurčito
ZoBÚ/DÚ  
zmluva_13_2016.pdf
25.8.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet-depozit

-

1.9.2016 neurčito
ZoBÚ/SF  
zmluva_12_2016.pdf
25.8.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet-sociálny fond

-

1.9.2016 neurčito
B24/EÚ  
zmluva_11_2016.pdf
25.8.2016 
Slovenská sporiteľňa a. s.,Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o elektr. službe B24 Poskytovanie služieb elektronického bankovníctva

-

1.9.2016 neurčito
ZoBÚ

25.01.2016
Prima banka a.s.,Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte

Bežný účet

-

25.01.2016

-
ZoBÚ

25.01.2016
Prima banka a.s.,Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte

Bežný účet

-

25.01.2016

-

2015

ZoBÚ

17.09.2015
Prima banka a.s.,Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte

Zriadenie potravinového účtu ŠJ Strečnianska

-

27.08.2015

-
ZoBÚ

22.09.2015
Prima banka a.s.,Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte

Zriadenie bežného účtu ŠJ Strečnianska

-

18.09.2015

-