ZVEREJŇOVANIE OBJEDNÁVOK A FAKTÚR ZA POTRAVINY
od roku 2015

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona číslo 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


Prehľad objednávok potraviny 2019


Dodatok č.1 k objednávkam potravín 2018


Dodatok č.2 k objednávkam potravín 2018


Prehľad faktúr za potraviny 2019Prehľad objednávok potraviny 2018


Prehľad faktúr za potraviny 2018Prehľad objednávok potraviny 2017


Prehľad faktúr za potraviny 2017Prehľad objednávok potraviny 2016


Prehľad faktúr za potraviny 2016Prehľad objednávok potraviny 2015


Prehľad faktúr za potraviny 2015