ZVEREJŇOVANIE OBJEDNÁVOK MATERSKÝCH ŠKÔL
od roku 2015

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona číslo 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


Prehľad objednávok z RMČ pre MŠ a ŠJ za rok 2019


Prehľad objednávok zo ŠR pre MŠ za rok 2019Prehľad objednávok z RMČ pre MŠ a ŠJ za rok 2018


Prehľad objednávok zo ŠR pre MŠ za rok 2018Prehľad objednávok za rok 2017Prehľad objednávok za rok 2016Prehľad objednávok za rok 2015