ZVEREJŇOVANIE OBJEDNÁVOK A FAKTÚR SSŠaŠZP a MŠ
do roku 2014

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona číslo 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


Prehľad objednávok za rok 2014


Prehľad faktúr za rok 2014Prehľad objednávok za rok 2013


Prehľad faktúr za rok 2013Prehľad objednávok za rok 2012


Prehľad faktúr za rok 2012Prehľad objednávok za rok 2011


Prehľad faktúr za rok 2011