Stredisko služieb školám a školským zariadeniamIng. Miroslav Štefánik, MBA
poverený vedením SSŠaŠZP
miroslav.stefanik@petrzalka.sk

Mgr. Zuzana Petrášová
kancelária riaditeľky
podateľňa
petrasova@strediskoskole.sk

Ing. Gabriela Fulová
samostatná odborná referentka
fulova@strediskoskole.sk

TECHNICKÝ ÚSEKIng. Milan Lezo
vedúci technického úseku
lezo.m@strediskoskole.sk

INVESTIČNÝ ÚSEKIng. Tomáš Sekerec
vedúci investičného úseku
sekerec@strediskoskole.sk

Ing. arch. Jozef Nemec
investičná časť
nemec@strediskoskole.sk

Ivan Sasko
opravy a technológie
sasko@strediskoskole.sk

EKONOMICKÝ ÚSEKErika Nagyová
vedúca ekonomického úseku
nagyova@strediskoskole.sk

Peter Lezo
referent
peter.lezo@strediskoskole.sk

ÚSEK PaMRenata Palušová
registratúrne stredisko
palusova@strediskoskole.sk

ÚDRŽBAPeter Pagáč
vedúci údržby
(02) 63838685
pagac@strediskoskole.sk

Emília Dolinská
skladníčka
(02) 63838685