Stredisko služieb školám a školským zariadeniamIng. Miroslav Štefánik, MBA
poverený vedením SSŠaŠZP
miroslav.stefanik@petrzalka.sk

Mgr. Zuzana Petrášová
kancelária riaditeľa
podateľňa
petrasova@strediskoskole.sk

Ing. Gabriela Fulová
samostatná odborná referentka
fulova@strediskoskole.sk

Ing. Milan Lezo
vedúci technického úseku
lezo.m@strediskoskole.sk

Erika Nagyová
vedúca ekonomického úseku
nagyova@strediskoskole.sk

Peter Lezo
referent
peter.lezo@strediskoskole.sk

Renata Palušová
registratúrne stredisko
palusova@strediskoskole.sk

ÚDRŽBAPeter Pagáč
vedúci údržby
(02) 63838685
pagac@strediskoskole.sk

Ivan Sasko
opravy a technológie
sasko@strediskoskole.sk

Emília Dolinská
skladníčka
(02) 63838685