Stredisko služieb školám a školským zariadeniamPaedDr. Katarína Brťková
poverená vedením SSŠaŠZP
(02) 68201055
brtkova@strediskoskole.sk

Mgr. Zuzana Petrášová
kancelária riaditeľky
podateľňa
(02) 68201055
petrasova@strediskoskole.sk

Mgr. Michal Molnár
kontrola hospodárenia, rozpočet
zodpovedná osoba za ochranu osobých údajov
(02) 68201057
molnar@strediskoskole.sk

Ing. Gabriela Fulová
samostatná odborná referentka
(02) 68201056
fulova@strediskoskole.sk

TECHNICKÝ ÚSEKIng. Milan Lezo
vedúci technického úseku
(02) 68201051
lezo.m@strediskoskole.sk

INVESTIČNÝ ÚSEKIng. Tomáš Sekerec
vedúci investičného úseku
(02) 68201054
sekerec@strediskoskole.sk

Ing. arch. Jozef Nemec
zástupca riaditeľa
investičná časť
(02) 68201054
nemec@strediskoskole.sk

Ivan Sasko
opravy a technológie
(02) 68201052
sasko@strediskoskole.sk

EKONOMICKÝ ÚSEKErika Nagyová
vedúca ekonomického úseku
(02) 68201050
nagyova@strediskoskole.sk

Silvia Kapecová
všeobecné účtovníctvo ŠJ MŠ
(02) 68201050
kapecova@strediskoskole.sk

Jaroslava Žilová
fakturantka
(02) 68201056
zilova@strediskoskole.sk

Katarína Brádlerová
účtovanie príjmov
sociálny fond
(02) 68201056
bradlerova@strediskoskole.sk

Peter Lezo
čerpanie preddavkov
evidencia poplatkov MŠ
(02) 68201056
peter.lezo@strediskoskole.sk

ÚSEK PaMLýdia Konôpková
vedúca úseku PaM
konopkova@strediskoskole.sk

Margita Szieglová
referent PaM
(02) 68201059
szieglova@strediskoskole.sk

Bc. Tamara Martanovičová
referent PaM
(02) 68201059
martanovicova@strediskoskole.sk

Renata Palušová
registratúrne stredisko
(02) 68201052
palusova@strediskoskole.sk

ÚDRŽBAPeter Pagáč
vedúci údržby
(02) 63838685
pagac@strediskoskole.sk

Emília Dolinská
skladníčka
(02) 63838685