PaedDr. Katarína Brťková
poverená vedením

 +421 2 6820 1055
 riaditelka@strediskoskole.sk

IČO: 31811485
DIČ: 2021673577

Bankové spojenie:
SK41 0900 0000 0051 1752 3131

  Bohrova 1, 851 01 Bratislava

obedná prestávka:
11:30 − 12:30