Materské školy


Materská škola
Bohrova 1, 851 01 Bratislava

Mgr. Jana Oswaldová
(02) 63451837
msbohrova@strediskoskole.sk
www.msbohrova.sk
Materská škola
Bradáčova 4, 851 02 Bratislava

Mgr. Iveta Minarovičová
(02) 63531614
msbradacova@strediskoskole.sk
www.msbradacova.sk
Materská škola
Bulíkova 25, 851 04 Bratislava

Mgr. Soňa Hanzalová
(02) 62314057
msbulikova@strediskoskole.sk
www.msbulikova-sk.webnode.sk
Materská škola
Bzovícka 6, 851 07 Bratislava

Mgr. Božena Kováčová
(02) 63834221
msbzovicka@strediskoskole.sk
www.msbzovicka.webnode.sk
Materská škola
Gessayova 2, 851 03 Bratislava

Mária Filová
0903436925
msgessayova2@strediskoskole.sk
www.ms-gessayova-2.webnode.sk
Materská škola
Gessayova 31, 851 03 Bratislava

Dagmar Jakubčinová
(02) 62315680
msgessayova31@strediskoskole.sk
www.msgessayova31.webnode.sk
Materská škola
Haanova 9, 851 04 Bratislava

Iveta Kulifajová
(02) 62312540
mshaanova@strediskoskole.sk
www.mshaanova.webnode.sk
Materská škola
Holíčska 30, 851 05 Bratislava

Mgr. Lucia Zvolenská
(02) 63820025
msholicska30@strediskoskole.sk
www.msholicska.webnode.sk
Materská škola
Holíčska 50, 851 05 Bratislava

Mgr. Zdenka Žigová
0911603191
msholicska50@strediskoskole.sk
www.materska-skola06.webnode.sk
Materská škola
Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava

PaedDr. Mária Králiková
(02) 63823260
msiljusinova@strediskoskole.sk
www.primaskolka.sk
Materská škola
Jankolova 8, 851 04 Bratislava

PaedDr. Dana Lacková
(02) 62520561
msjankolova@strediskoskole.sk
www.msjankolova.eu
Materská škola
Lachova 31, 851 03 Bratislava

Andrea Mošaťová
(02) 62315894
mslachova@strediskoskole.sk
www.mslachova.sk
Materská škola
Lietavská 1, 851 06 Bratislava

Bc. Jana Brezinová
(02) 63823461
mslietavska@strediskoskole.sk
www.mslietavska.sk
Materská škola
Macharova 1, 851 01 Bratislava

Katarína Kovačičová
(02) 62247034
msmacharova@strediskoskole.sk
www.msmacharova.sk
Materská škola
Nobelovo nám.6, 851 01 Bratislava

Mgr. Diana Ujváriová
0903431497
msnobelovo@strediskoskole.sk
www.msnobelovonamestie.webnode.sk
Materská škola
Pifflova 10, 851 01 Bratislava

Mgr. Emília Šimková
(02) 62241844
mspifflova@strediskoskole.sk
www.mspifflova.sk
Materská škola
Röntgenova 16, 851 01 Bratislava

Mgr. Silvia Dekanová
(02) 63451217
msrontgenova@strediskoskole.sk
https://msrontgenova.edupage.org
Materská škola
Rovniankova 8, 851 02 Bratislava

Mgr. Mária Šášiková
(02) 63824849
msrovniankova@strediskoskole.sk
www.msrovniankova.vlastnyweb.sk
Materská škola
Strečnianska 2, 851 05 Bratislava

Mgr. Jana Martinovičová
(02) 63828907
msstrecnianska@strediskoskole.sk
www.msstrecnianska.sk
Materská škola
Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava

Mgr. Katarína Majdišová
(02) 63826877
mssevcenkova@strediskoskole.sk
www.mssevcenkova.sk
Materská škola
Šustekova 33, 851 04 Bratislava

Jana Mikušová
(02) 62312341
mssustekova@strediskoskole.sk
www.mssustekova.com
Materská škola
Tupolevova 20, 851 01 Bratislava

Mgr. Zuzana Michaleková
0903519007
mstupolevova@strediskoskole.sk
www.mstupolevova.sk
Materská škola
Turnianska 6, 851 07 Bratislava

PaedDr. Jana Stojkovičová
(02) 63829523
msturnianska@strediskoskole.sk
www.msturnianska.webnode.sk
Materská škola
Vyšehradská 17, 851 07 Bratislava

Andrea Fabianová
0903493404
msvysehradska@strediskoskole.sk
www.msvysehradska.sk
Materská škola
Bohrova 1, 851 01 Bratislava

Mgr. Jana Oswaldová
(02) 63451837
msbohrova@strediskoskole.sk
www.msbohrova.sk
Materská škola
Bradáčova 4, 851 02 Bratislava

Mgr. Iveta Minarovičová
(02) 63531614
msbradacova@strediskoskole.sk
www.msbradacova.sk
Materská škola
Bulíkova 25, 851 04 Bratislava

Mgr. Soňa Hanzalová
(02) 62314057
msbulikova@strediskoskole.sk
www.msbulikova-sk.webnode.sk
Materská škola
Bzovícka 6, 851 07 Bratislava

Mgr. Božena Kováčová
(02) 63834221
msbzovicka@strediskoskole.sk
www.msbzovicka.webnode.sk
Materská škola
Gessayova 2, 851 03 Bratislava

Mária Filová
0903436925
msgessayova2@strediskoskole.sk
www.ms-gessayova-2.webnode.sk
Materská škola
Gessayova 31, 851 03 Bratislava

Dagmar Jakubčinová
(02) 62315680
msgessayova31@strediskoskole.sk
www.msgessayova31.webnode.sk
Materská škola
Haanova 9, 851 04 Bratislava

Iveta Kulifajová
(02) 62312540
mshaanova@strediskoskole.sk
www.mshaanova.webnode.sk
Materská škola
Holíčska 30, 851 05 Bratislava

Mgr. Lucia Zvolenská
(02) 63820025
msholicska30@strediskoskole.sk
www.msholicska.webnode.sk
Materská škola
Holíčska 50, 851 05 Bratislava

Mgr. Zdenka Žigová
0911603191
msholicska50@strediskoskole.sk
www.materska-skola06.webnode.sk
Materská škola
Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava

PaedDr. Mária Králiková
(02) 63823260
msiljusinova@strediskoskole.sk
www.primaskolka.sk
Materská škola
Jankolova 8, 851 04 Bratislava

PaedDr. Dana Lacková
(02) 62520561
msjankolova@strediskoskole.sk
www.msjankolova.eu
Materská škola
Lachova 31, 851 03 Bratislava

Andrea Mošaťová
(02) 62315894
mslachova@strediskoskole.sk
www.mslachova.sk
Materská škola
Lietavská 1, 851 06 Bratislava

Bc. Jana Brezinová
(02) 63823461
mslietavska@strediskoskole.sk
www.mslietavska.sk
Materská škola
Macharova 1, 851 01 Bratislava

Katarína Kovačičová
(02) 62247034
msmacharova@strediskoskole.sk
www.msmacharova.sk
Materská škola
Nobelovo nám.6, 851 01 Bratislava

Mgr. Diana Ujváriová
0903431497
msnobelovo@strediskoskole.sk
www.msnobelovonamestie.webnode.sk
Materská škola
Pifflova 10, 851 01 Bratislava

Mgr. Emília Šimková
(02) 62241844
mspifflova@strediskoskole.sk
www.mspifflova.sk
Materská škola
Röntgenova 16, 851 01 Bratislava

Mgr. Silvia Dekanová
(02) 63451217
msrontgenova@strediskoskole.sk
https://msrontgenova.edupage.org
Materská škola
Rovniankova 8, 851 02 Bratislava

Mgr. Mária Šášiková
(02) 63824849
msrovniankova@strediskoskole.sk
www.msrovniankova.vlastnyweb.sk
Materská škola
Strečnianska 2, 851 05 Bratislava

Mgr. Jana Martinovičová
(02) 63828907
msstrecnianska@strediskoskole.sk
www.msstrecnianska.sk
Materská škola
Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava

Mgr. Katarína Majdišová
(02) 63826877
mssevcenkova@strediskoskole.sk
www.mssevcenkova.sk
Materská škola
Šustekova 33, 851 04 Bratislava

Jana Mikušová
(02) 62312341
mssustekova@strediskoskole.sk
www.mssustekova.com
Materská škola
Tupolevova 20, 851 01 Bratislava

Mgr. Zuzana Michaleková
0903519007
mstupolevova@strediskoskole.sk
www.mstupolevova.sk
Materská škola
Turnianska 6, 851 07 Bratislava

PaedDr. Jana Stojkovičová
(02) 63829523
msturnianska@strediskoskole.sk
www.msturnianska.webnode.sk
Materská škola
Vyšehradská 17, 851 07 Bratislava

Andrea Fabianová
0903493404
msvysehradska@strediskoskole.sk
www.msvysehradska.sk