ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona číslo 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


2020


Číslo zmluvy
dátum zverejnenia
Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH v € Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
03/2020/ZoD
22.06.2020
Ing. arch. Marián Mikuš – ATELIÉR M, Myslina 159, 066 01 Myslina Zmluva o dielo Projektová dokumentácia 27.500,- € 22.06.2020 31.08.2020
01/2020/ZoD
26.03.2020
Milan Hrabinský – DEMI, Rozvodná 19, 831 01 Bratislava deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia Zmluva o ochrannej deratizácií 3.266,- € 01.04.2020 31.03.2021


2019


Číslo zmluvy
dátum zverejnenia
Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH v € Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
17/2019/KZ
30.12.2019
SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Dodávka elektriny pre MŠ Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600270039 66,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2020 31.12.2021
dodatok č.9
30.12.2019
SPP a. s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Kúpna zmluva Dodávka plynu do 19 ŠJ a 2 MŠ 0.02522 € / KWh 01.01.2020 31.12.2020
dodatok č.1
13/2019/ZoD
10.12.2019
JOBOSTAV, s.r.o., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava Zmluva o dielo
Dodatok č. 1
Prestavba školníckeho bytu v MŠ Röntgenova 16, Bratislava na triedu materskej školy 5.072,38 € podľa zmluvy podľa zmluvy
16/2019/ZoS
08.11.2019
Studio Projekt s.r.o.,
900 52 Kuchyňa 1301
Zmluva o poskytnutí služby Audit PZS 2.003,40 € 08.11.2019 31.12.2019
15/2019/KZ
01.10.2019
Boni Fructi s.r.o., Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná Zmluva o dodávke tovaru Školské ovocie pre MŠ podľa zmluvy 01.09.2019 30.06.2022
potraviny
31.08.2019
Podľa zoznamu Zmluvy na dodávku potravín Zmluvy na potraviny 01.09.2019 31.08.2021
14/2019/ZoS
21.08.2019
Periskop s.r.o., Park mládeže 630/1, 040 01 Košice Zmluva o poskytovaní služby Periskop pre riaditelov MŠ
MŠ Gessayova 2
6,- €/rok 01.09.2019 neurčito
13/2019/ZoD
20.08.2019
JOBOSTAV, s.r.o., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava Zmluva o dielo Prestavba školníckeho bytu v MŠ Röntgenova 16, Bratislava na triedu materskej školy 37.466,75 € 14.08.2019 30.10.2019
12/2019/ZoS
29.07.2019
Periskop s.r.o., Park mládeže 630/1, 040 01 Košice Zmluva o poskytovaní služby Periskop pre riaditelov MŠ
MŠ Bohrova 1
9,- €/rok 01.09.2019 neurčito
11/2019/ZoS
11.06.2019
Ticket service s.r.o., Karadžičova 8, Bratislava Zmluva o zabez.strav., Dodatok č. 1 Zabezpečenie stravovania zamestnancov SSŠaŠZP - 11.06.2019 neurčito
10/2019/ZoS
07.06.2019
Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, Bratislava Zmluva o spolupráci pri výuke študentov Praktická príprava študentov PdF 10 €/hod. mzda, 0,63 €/hod. pr. 7.06.2019 neurčito
9/2019/ZoB
28.05.2019
Iveta Parráková Zmluva o nájme bytu, Dodatok č. 2 Prenájom služobného bytu - 1.05.2019 30.09.2019
8/2019/ZoB
22.05.2019
Bc. Eleonóra Mišechová Zmluva o nájme bytu + Dodatky 1, 2 Prenájom služobného bytu - 15.04.2019 14.04.2020
7/2019/PS
21.05.2019
INPORTANTE s.r.o.
Nová Osada 805/25,
Dunajská Streda
Zmluva o poskytnutí služby Tork zásobníky na penové mydlo 108,- € 09.05.2019 08.05.2022
6/2019/ZoB
10.04.2019
Vlasta Deyerová Zmluva o nájme bytu + Dodatky 1, 2 Prenájom služobného bytu - 01.04.2019 31.03.2020
5/2019/RZ
28.03.2019
DEMI - Milan Hrabinský, Rozvodná 19, BA Rámcová zmluva na výkon služby Deratizácie a dezinsekcie objektov MŠ 3 600,- € 01.04.2019 31.03.2020
4/2019/PS
18.02.2019
ISPER Slovakia s.r.o., Topolčianska 18, BA Zmluva o poskytnutí internet. služieb Prístup do siete internet 36,- €/ mes. za 1 pr. miesto 01.03.2019 neurčito
3/2019/PS
31.01.2019
Benefit Systém Slov. s.r.o., Ružová dolina 6, BA Zmluva o poskytnutí služby zamestnan. Program MultiSport - 01.02.2019 neurčito
2/2019/ZoB
22.05.2019
Eva Velšmídová Zmluva o nájme bytu + Dodatky 1, 2, 3 Prenájom služobného bytu - 01.02.2019 31.01.2020
1/2019/Pren.
07.01.2019
CopyOffice, Rádiova 39, BA Zmluva o prenájme Prenájom tlačiarní 60,- Eur/ mes 02.01.2019 -


2018


Číslo zmluvy
dátum zverejnenia
Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH v € Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
41/2018/ZoD
23.11.2018
Littlefinger s.r.o., Pasienkova 2/F, Bratislava Zmluva o dielo Nové vodovodné potrubie v areáli MŠ Šustekova 11.339,26 € 23.11.2018 20.12.2018
40/2018/KZ
21.11.2018
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, BA Zmluva o spolupráci a podpore Poskytnutie materiál. tech. vybav. a finanč. prostriedkov 350,- € 22.11.2018 30.06.2019
39/2018/Dar
21.11.2018
Slovak telekom a. s., Bajkalská 28, BA Zmluva o elektron. komunikač. službách Elektr. kom. služby pre SSŠ,MŠ a ŠJMŠ 650,- €/mes 22.11.2018 21.11.2020
38/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Vyšehradská Zmluva o dodávke elektriny 718076 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
37/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Turnianska Zmluva o dodávke elektriny 718075 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
36/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Šustekova Zmluva o dodávke elektriny 718074 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
35/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Ševčenkova Zmluva o dodávke elektriny 718073 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
34/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Strečnianska Zmluva o dodávke elektriny 718072 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
33/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Rovniankova Zmluva o dodávke elektriny 718071 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
32/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Rontgenova Zmluva o dodávke elektriny 718070 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
31/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Pifflova Zmluva o dodávke elektriny 718069 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
30/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Macharova Zmluva o dodávke elektriny 718068 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
29/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Lietavská Zmluva o dodávke elektriny 718067 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
28/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Lachova Zmluva o dodávke elektriny 718066 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
27/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Jankolova Zmluva o dodávke elektriny 718065 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
26/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Iljušinova Zmluva o dodávke elektriny 718064 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
25/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Holíčska Zmluva o dodávke elektriny 718063 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
24/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Haanova Zmluva o dodávke elektriny 718062 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
23/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Gessayova Zmluva o dodávke elektriny 718061 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
22/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre Fedinova Zmluva o dodávke elektriny 718060 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
21/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Bzovícka Zmluva o dodávke elektriny 718059 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
20/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Bulíkova Zmluva o dodávke elektriny 718058 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
19/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Bradáčova Zmluva o dodávke elektriny 718057 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
18/2018/KZ
10.11.2018
SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, BA Dodávka elektriny pre MŠ Bohrova Zmluva o dodávke elektriny 718056 63,90/MWh, 1,-/mes 01.01.2019 31.12.2019
17/2018/DZ
26.10.2018
Erste Group IT International GmbH, o.z. Slovakia, Tomášikova 64, BA Dar pre MŠ Vyšehradská 8 ks VP Darovacia zmluva - 26.10.2018 -
16/2018/PR
26.10.2018
Magic Print s.r.o., Rovniankova 15,BA Zmluva o prenájme Prenájom tlačiarne MŠ Vyšehradská 5,- € 17.09.2018 16.09.2020
15/2018/ZoD
26.10.2018
Littlefinger s.r.o., Pasienkova 2/F,BA Zmluva o dielo Rekonštrukcia chodníkov v areáli MŠ Bohrova 20.843,94 € 26.10.2018 05.12.2018
14/2018/KZ
19.09.2018
Boni Fructi s.r.o., Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná Zmluva o dodávke tovaru Dodávka školského ovocia pre MŠ Nobelovo nám. podľa zmluvy 19.09.2018 30.06.2019
13/2018/KZ
19.09.2018
Jozef Čmehýl D-O-S, Hlavná 628, Špačince Zmluva o dodávke tovaru Dodávka školského ovocia pre MŠ Vyšehradská podľa zmluvy 19.09.2018 30.06.2019
12/2018/ZoDT
07.09.2018
Boni Fructi s.r.o., Lipnická 3035/162, Dunajská Lužná Zmluva o dodávke tovaru Dodávka školského ovocia pre 2 MŠ podľa zmluvy 03.09.2018 30.06.2019
11/2018/ZoDT
07.09.2018
Lunys s.r.o., Most pri Bratislave Zmluva o dodávke tovaru Dodávka školského ovocia pre 5 MŠ podľa zmluvy 03.09.2018 30.06.2019
10/2018/ZoDT
07.09.2018
Jozef Čmehýl D-O-S, Hlavná 628, Špačince Zmluva o dodávke tovaru Dodávka školského ovocia pre MŠ Bradáčova podľa zmluvy 03.09.2018 30.06.2019
9/2018/ZoDT
07.09.2018
Jozef Čmehýl D-O-S, Hlavná 628, Špačince Zmluva o dodávke tovaru Dodávka školského ovocia pre MŠ Iljušinova podľa zmluvy 03.09.2018 30.06.2019
8/2018/ZoD
22.08.2018
Fun Time s.r.o., Nobelova 18/a,BA Zmluva o dielo Obnova her. prvkov v MŠ Haanova 15.000,00 € 16.08.2018 03.09.2018
7/2018/ZoS
08.08.2018
SANET, Vazovova 5,BA Dod. k zml. o poskyt. internetu pre 3 MŠ Zabezpeč. prístupu do dátovej siete 80 €/mes. 01.09.2018 neurčito
6/2018/RZ
08.08.2018
Bučina EKO s.r.o., Ružová dolina 6,BA Zmluva o dodávke dreveného odpadu Odber drev. odpadu na likvidáciu podľa cenníka 01.09.2018 neurčito
5/2018/DoP
09.07.2018
Hegleitner Hygiene Slov. s.r.o., Dialničná cesta 27, Senec Dohoda o zapožičaní dávkovačov mydla Dávkovače mydla pre MŠ Vyšehradská 540 € jednorázovo 02.07.2018 01.07.2021
4/2018/ZoD
03.07.2018
ZandK s.r.o., Šintavská 14, BA Zmluva o dielo Dod. a mont. kobercov v MŠ Vyšehradská 9.962,69 € 29.06.2018 27.07.2018
Dod. č.6/2018
25.06.2018
Mestská časť BA Petržalka, Kutlíkova 17, BA Dodatok k protokolu č. 16082012 Zverejnenie majetku 2.687.581,86 € 20.06.2018 -
Dod. č.5/2018
06.06.2018
Mestská časť BA Petržalka, Kutlíkova 17, BA Dodatok k protokolu č. 16082012 Zverejnenie majetku 141.066,06 € 29.05.2018 -
Dod. č.4/2018
27.04.2018
Mestská časť BA Petržalka, Kutlíkova 17, BA Dodatok k protokolu č. 16082012 Zverejnenie majetku 236.167,95 € 23.04.2018 -
Dod. č.3/2018
07.02.2018
Mestská časť BA Petržalka, Kutlíkova 17, BA Dodatok k protokolu č. 16082012 Zverejnenie majetku 283.741,63 € 01.02.2018 -
Dod. č.1/2018/ZoB
10.05.2018
Iveta Parraková Zmluva o nájme bytu + Dodatok 1 Prenájom služobného bytu - 01.05.2018 30.04.2019
3/2018/ZoS
10.04.2018
DEMI- Milan Hrabinský, Rozvodná 19, BA Zmluva o vykonaní služieb Deratizácie a dezinsekcie MŠ max. 7.200,00 € 01.04.2018 31.03.2018
2/2018/ZoPFP
03.04.2018
Pedagogická fakulta UK, Račianska 59, BA Zmluva o poskytnutí financ. prostr. Pedagogická prax podľa zmluvy 12.03.2018 -
1/2018/ZoPM
19.02.2018
Stredisko soc. služieb, Mlynarovičova 23,BA Zmluva o prevode majetku Prevod 2 ks stravovacích vozíkov 1.724,70 € 30.01.2018 -


2017


Číslo zmluvy
dátum zverejnenia
Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH v € Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
22/2017/ZoD
15.12.2017
ZandK s. r. o., Šintavská 14, BA Zmluva o dielo Dod. a mont. PVC v MŠ Iljušinova 10.878,90 € 24.11.2017 31.12.2017
21/2017/ZoD
04.12.2017
Fun Time s.r.o., Nobelova 18a, BA Zmluva o dielo Rekonštrukcia ihriska MŠ Tupolevova 20 10.610,40 € 09.11.2017 15.12.2017
20/2017/ZoSS
04.12.2017
Gym Security s. r. o., Wolkrova 47, BA Zmluva o stráž. objektu Stráženie objektu MŠ Vyšehradská podľa zmluvy 20.11.2017 31.01.2018
19/2017/ZoD
02.11.2017
Fun Time s.r.o., Nobelova 18a,BA Zmluva o dielo Rekonštrukcia detského ihriska MŠ Holíčska 50 13.758,- € 11.10.2017 15.12.2017
18/2017/ZoD
15.10.2017
Fun Time s.r.o., Nobelova 18a,BA Zmluva o dielo Rekonštrukcia detského ihriska MŠ Nobel. nám. 13.332,- € 18.09.2017 20.09.2017
17/2017/ZoD
02.11.2017
Atelier m-spol s.r.o, B. Nemcovej 1, Vranov nad Top. Zmluva o dielo Vypracovanie PD kontajnerová MŠ 2.228,40 € 26.10.2017 30.11.2017
16/2017/KZ
12.10.2017
Fresco plus,s.r.o., Škultétyho 3030/1,BA Zmluva o dodávke školského ovocia Zabezpečenie dodávky škol. ovocia pre ŠJ MŠ Macharova,Pifflova,Haanova,Jankolova - 18.09.2017 29.06.2018
15/2017/PS
10.10.2017
EKOHEAT s.r.o., Osadná 2, BA Zmluva o poskytovaní služby Odvoz oleja a biolog. odpadu zo ŠJ 30,- € / mes. 04.10.2017 neurčito
14/2017/KZ
02.10.2017
Boni Fructi,spol. s.r.o., Lipnická 3035/162,D. Lužná Zmluva o dodávke škol. ovocia Zabezpečenie dodávky škol. ovocia pre 13 ŠJ MŠ - 01.09.2017 30.06.2019
13/2017/KZ
10.10.2017
Jozef Čmehýl D-O-S, Hlavná 628, Špačince Zmluva o dodávke škol. ovocia Zabezpečenie dodávky škol. ovocia pre ŠJ MŠ Bradáčova 4 - 26.09.2017 30.06.2019
12/2017/KZ
02.10.2017
Jozef Čmehýl D-O-S, Hlavná 628, Špačince Zmluva o dodávke škol. ovocia Zabezpečenie dodávky škol. ovocia pre ŠJ MŠ Iljušinova 1 - 02.09.2017 30.06.2019
11/2017/ZoD
21.08.2017
SoLu Trading s. r. o., Veltlínska 5936/4,Pezinok Zmluva o dielo Rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ Ševčenkova 35 8.498,40 € 28.07.2017 07.08.2017
10/2017/RD
01.06.2017
Mgr. Miroslav Cisár, ZŠ Tupolevova 20, BA Rámcová dohoda Zabezpečovanie OPP a BOZP - 09.05.2017 neurčito
9/2017/RD
01.06.2017
PaedDr. Valéria Fogašová, ZŠ Nobelovo nám. 6, BA Rámcová dohoda Zabezpečovanie OPP a BOZP - 09.05.2017 neurčito
8/2017/RD
01.06.2017
Mgr. Viera Šuleková, ZŠ Gessayova 2, BA Rámcová dohoda Zabezpečovanie OPP a BOZP - 09.05.2017 neurčito
7/2017/PM
24.04.2017
MČ BA - Petržalka, Kutlíkova 17 Prevod majetku Prevod osobného motor. vozidla Škoda Superb 4.000,- € 28.04.2017 trvale
6/2017/ZoB
02.05.2017
Iveta Paráková Zmluva o nájme bytu Prenájom služobného bytu Pifflova 10, BA 100,- € / mes. 01.05.2017 30.04.2018
5/2017/NZ
02.05.2017
Rodičovské združenie, Bzovícka 6, BA Zmluva o prenájme Prenájom nebyt. priestor. v MŠ Bzovícka, BA 229,28 € / mes. 01.03.2017 28.02.2018
4/2017/ZoB
02.05.2017
Bc. Eleonóra Mišechová Zmluva o nájme bytu Prenájom služobného bytu Šustekova 4, BA 98,31 € / mes. 15.04.2017 14.04.2018
3/2017/ZoB
10.04.2017
Vlasta Deyerová Zmluva o nájme bytu Prenájom služobného bytu Bradáčova 4, BA 100,79 € / mes. 01.04.2017 31.03.2018
2/2017/ZoB
06.02.2017
Eva Velšmidová Zmluva o nájme bytu Prenájom služobného bytu Ševčenkova 35, BA 100,79 € / mes. 01.02.2017 31.01.2018
1/2017/ZoB
30.01.2017
Silvia Dekanová Zmluva o nájme bytu Prenájom služobného bytu Rontgenová 16, BA 132,25 € / mes. 16.01.2017 15.01.2018


2016


Číslo zmluvy
dátum zverejnenia
Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH v € Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
18/2016/ZoS
12.12.2016
Slovenský futbalový zväz, Trnavská 100, Bratislava Zmluva o spolupráci Dajme spolu gól MŠ Holíčska 50 - 01.12.2016 31.05.2017
17/2016/ZoS
01.12.2016
Materské centrum Budatko OZ, Budatínska 10 BA Zmluva o nájme nebyt.priestorov v MŠ Holíčska 30, Ba Prenájom nebyt.priest. v MŠ Holíčska 30, Ba 1,- €/rok 01.12.2016 30.11.2021
16/2016/ZoS
25.10.2016
Združ. pod. SAV siete, Vazovova 5, 811 07 BA Prístup do dátovej siete SANET Internet pre MŠ Bohrova a MŠ Rontgenova 50,- €/rok 01.11.2016 neurčito
15/2016/PM
29.09.2016
ZŠ Nobelovo nám. 6, 851 05 Bratislava Zmluva o prevode majetku Prevod majetku zo SSŠ na ZŠ Nobelovo nám. - 01.09.2016 neurčito
14/2016/PM
29.09.2016
ZŠ Holíčska 50, 851 05 Bratislava Zmluva o prevode majetku Prevod majetku zo SSŠ na ZŠ Holíčska - 01.09.2016 neurčito
13/2016/KZ
29.09.2016
Fresco s.r.o., Černyševského 26, Bratislava Zmluva o dodávke školského ovocia Dodávka školsk. ovocia pre MŠ Gess. 2 zmluva 27.09.2016 30.06.2017
12/2016/KZ
22.09.2016
Fresco s.r.o., Černyševského 26, Bratislava Zmluva o dodávke školského ovocia Dodávka školsk. ovocia pre 5 MŠ zmluva 05.09.2016 30.06.2017
10/2016/KZ
22.09.2016
Jozef Čmehýl D-O-S, Hlavná 628, Špačince Zmluva o dodávke školského ovocia Dodávka školsk. ovocia pre 13 MŠ zmluva 05.09.2016 30.06.2017
8/2016/KZ
01.08.2016
Jozef Čmehýl D-O-S, Hlavná 628, Špačince Zmluva o dodávke školského ovocia Dodávka školsk. ovocia pre MŠ Streč. zmluva 05.09.2016 30.06.2017
7/2016/KZ
01.08.2016
Boni Fructi s.r.o., Lipnická 162, Dunaská Lužná Zmluva o dodávke školského ovocia Dodávka školsk. ovocia pre 13 MŠ zmluva 05.09.2016 30.06.2017
6/2016/NZ
25.04.2016
JOJ ZONE s.r.o.,Madáchova 23, BA Nájomná zmluva Prenájom priestorov, Fedinova 7, BA 150,35 € mesačne 01.07.2016 30.06.2021
5/2016/NZ
25.04.2016
L.Ďurčeková-Kľúčik, Gercenova 27, BA Nájomná zmluva Prenájom priestorov, Fedinova 7, BA 259,86 € mesačne 01.07.2016 30.06.2021
4/2016/RZ
08.04.2016
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, BA Rámcová zmluva Elektr. komunikačné služby 630,- € mesačne 01.04.2016 31.03.2018
3/2016/RZ
08.04.2016
Milan Hrabinský-DEMI, Rozvodná 19, BA Rámcová zmluva Povinné deratizačné služby 3.253,- € ročne 15.03.2016 28.02.2018
2/2016/KZ
11.03.2016
MAILTEC SLOVAKIA, spol. s r. o. Kúpna zmluva Nákup 6x PC a 6x notebook pre MŠ 5.997,60 € 29.02.2016 31.03.2016
1/2016/ZoB
01.02.2016
Eva Velšmídová
Ševčenkova 35, Bratislava
Nájomná zmluva Nájom bytu v objekte MŠ Ševčenkova 35, BA - 01.02.2016 31.01.2017


2015


Číslo zmluvy
dátum zverejnenia
Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH v € Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
28/2015/DZ
10.12.2015
Národná banka Slovenska Darovacia zmluva peňažný dar(interakt. tab.) pre MŠ Bulíkova 1.500,- € 10.12.2015 10.12.2015
27/2015/DZ
24.11.2015
TIMOTEJ našim deťom, n.o. Darovacia zmluva nepeňažný dar pre MŠ Bulíkova 3.450,- € 24.11.2015 24.11.2015
26/2015/DZ
26.10.2015
Tatra banka, a.s. Darovacia zmluva dar-peňažné prostriedky pre MŠ Bulíkova 1.000,- € 26.10.2015 26.10.2015
25/2015/PM
10.12.2015
ZŠ Gessayova, Bratislava zmluva o prevode majetku prevod protipož. stavby - 10.12.2015 -
24/2015/DZ
12.10.2015
ING Bank N.V., Darovacia zmluva darovanie hnut. majetku pre MŠ Bulíkova - 12.10.2015 12.10.2015
23/2015/DZ
07.09.2015
Slov. elektr. prenos. sústava Darovacia zmluva Nákup herných prvkov pre MŠ Turnianska 500,- € 07.09.2015 07.09.2015
22/2015/DZ
04.11.2015
ING Banka N.V., Pribinova 10, 811 09 Bratislava Darovacia zmluva Darovanie výpoč.tech. pre MŠ Bulíkova - 12.10.2015 Prevzatím daru
19/2015/PM
03.09.2015
MÚ MČ Ba-Petržalka, Kutlíkova 17, Bratislava Zmluva o prevode majetku Bezodpl.prev. osobného vozidla - 24.08.2015 -
18/2015/ZoD
03.09.2015
Meissen s.r.o., 17.novembra 1 300, Topoľčany Zmluva o dielo Rekonštrukcia HZ MŠ Bzovícka 5.161,03 € 18.08.2015 31.08.2015
17/2015/ZoD
03.09.2015
Pittel+Brausewetter sro, Černyševského 26, Bratislava Zmluva o dielo DDI MŠ Bohrova 6.580,08 € 07.08.2015 31.08.2015
16/2015/KZ
03.09.2015
Fresco s.r.o., Černyševského 26, Bratislava Kúpna zmluva Školské ovocie cena stanovená vládou 02.09.2015 30.06.2016
15/2015/KZ
03.09.2015
BoniFructi s.r.o., Lipnická 3035/162, Dun.Lužná Kúpna zmluva Školské ovocie cena stanovená vládou od -
14/2015/SZ
03.09.2015
Jozef Čmehýl, D.O.S., Hlavná 628, Špacince Sponzorská zmluva Fin.podpora programu škol.ovocie podľa spotreby od -
13/2015/KZ
03.09.2015
Jozef Čmehýl, D.O.S., Hlavná 628, Špacince Kúpna zmluva Školské ovocie cena stanovená vládou od -
12/2015/ZoD
12.06.2015
EKTP s.r.o., Hlinisko 883, Veľké Leváre Zmluva o dielo Odborné prehliadky el-inštalácie podľa jed. cien 22.05.2015 31.12.2016
11/2015/ZoD
12.06.2015
EKTP s.r.o., Hlinisko 883, Veľké Leváre Zmluva o dielo Odborné prehliadky bleskozvodov podľa jed. cien 22.05.2015 31.12.2016
10/2015/ZoS
25.03.2015
UK Praha, Vratislavova 29/10 Praha Zmluva o spolupráci Program Vzdelávaní pro konkurence schopnost 200,- € 06.03.2015 po dobu stáže
9/2015/ZoS
25.03.2015
UK Praha, Vratislavova 29/10 Praha Zmluva o spolupráci Program Vzdelávaní pro konkurence schopnost 200,- € 06.03.2015 po dobu stáže
8/2015/KZ
20.03.2015
ZŠ Nobelovo nám. 6, Bratislava Zmluva o prevode majetku 2/2015 Prevod majetku 3.681,87 € 12.03.2015 -
7/2015/PM
20.03.2015
ZŠ Tupolevova 20, Bratislava Zmluva o prevode majetku 1/2015 Prevod majetku 1.194,33 € 12.03.2015 -
6/2015/ZoS
20.03.2015
UK Praha, Vratislavova 29/10 Praha Zmluva o spolupráci Program Vzdelávaní pro konkurence schopnost 200,- € 06.03.2015 po dobu stáže
5/2015/KZ
06.02.2015
Baribal s. r. o., Kežmarská cesta 2134/21, Levoča Kúpna zmluva Nákup herných prvkov pre MŠ Röntgenova 3.995,- € 12.02.2015 15.04.2015
4/2015/KZ
06.02.2015
Baribal s. r. o., Kežmarská cesta 2134/21, Levoča Kúpna zmluva Nákup herných prvkov pre MŠ Iljušinova 5.315,- € 12.02.2015 15.04.2015
3/2015/KZ
06.02.2015
Altimisa Slovakia s. r. o. , Osadná 2, Kežmarok Kúpna zmluva Licenčná podpora na SW pre ŠJ Rontgenova 90,- € ročne 06.01.2015 neurčito
2/2015/KZ
06.02.2015
Tatranská mliekarenská a. s., Nad Traťou 26, Kežmarok Kúpna zmluva Kúpa mlieka a mliečnych výrobkov- mliečny program Stanovená MPaRV SR 07.01.2015 neurčito
Dod.1/NB
06.02.2015
Eva Velšmídová
Ševčenkova 35, Bratislava
Nájomná zmluva Nájom bytu v objekte MŠ Ševčenkova 35, BA - 01.02.2015 31.01.2016


2014


Číslo zmluvy
dátum zverejnenia
Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH v € Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
dodatok č.2
01.10.2014
SPP a. s., Mlynské nivy 44, Bratislava Kúpna zmluva Dodávka plynu do 19 ŠJ a 2 MŠ 0.0328 € / KWh 01.10.2014 30.09.2016
dodatok č.3
22.09.2014
ZSE Energia a.s., Čuleňova 6, Bratislava Kúpna zmluva Dodávka elektriny do MŠ 54.90 € / 8 MWh 01.01.2015 31.12.2016
10/2014/KZ
12.09.2014
BoniFructy s.r.o., Lipnická 162, 90042 Dunajská Lužná Kúpna zmluva Školské ovocie a zel., ŠJ Ševčenkova 35 v zmluve 12.09.2014 30.06.2015
9/2014/KZ
12.09.2014
D.O.S., Hlavná 628, 91951 Špačince Kúpna zmluva Školské ovocie a zel., ŠJ Iljušinova 1 v zmluve 12.09.2014 30.06.2015
8/2014/RD
03.09.2014
Baribal,s.r.o. Kežmarská cesta 2134/21, Levoča Rámcová dohoda Rámcová dohoda 23 988,- € 02.09.2014 31.07.2015
7/2014/KZ
20.08.2014
Fresco,s.r.o. Černyševského 26, Bratislava Kúpna zmluva Školské ovocie a zelenina v zmluve 02.09.2014 30.06.2015
6/2014/KZ
20.08.2014
Prokaf,s.r.o. Chlebodarová 17, Brno Kúpna zmluva Nákup kuchynského inventáru pre ŠJ 18 064,09 € 12.08.2014 12.09.2014
5/2014/KZ
20.08.2014
RM Gastro Jaz,s.r.o. Rybárska 1, Nové mesto n./V Kúpna zmluva Nákup chladničiek a mrazničiek do ŠJ 6 872,40 € 11.08.2014 12.09.2014
4/2014/Sl.
07.04.2014
Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, Bratislava Mobilné služby pre MŠ a SSŠaŠZP 25 ks Poskytnutie firemného programu Medium 599,- €/mes 25.03.2014 24 mesiacov
3/2014/OVS
14.01.2014
INTA s.r.o. Rybárska 758/18, Trenčín Zmluva o poskytn. služby Likvidácia biolog. odpadu 30,- €/mes jedna ŠJ 07.01.2014 neurčito
2/2014/DZ
14.01.2014
Timotej naším deťom n.o. Kožušnícka 86/5, Trenčín Darovacia zmluva Nepeňažný dar pre MŠ Bulíkova 3 380,- € 07.01.2014 jednorázové plnenie


2013


Číslo zmluvy
dátum zverejnenia
Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH v € Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
Dodatok č. 1
20.11.2013
Pedagogická fakulta UK Ba Račianská 59, Bratislava Zmluva o spolupráci Odmena za službu cvičného učiteľa 8 €/hod 13.11.2013 17.03.2018
18/2013/DZ
10.10.2013
Timotej naším deťom n.o. Kožušnícka 86/5, Trenčín Darovacia zmluva Nepeňažný dar pre MŠ Bulíkova. 1 005,- € 02.10.2013 jednorázové plnenie
6/2013/ZoS
25.03.2013
Pedagogická fakulta UK Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na pedagogickú prax Poskytnutie fin. prostr. na admin. zabezpečenie a osobné výdavky pedagog. praxe OV - 7 €/h.
AZ - 0,66 €/h.
18.03.2013 17.03.2018
14/2013/KZ
05.09.2013
Jozef Čmehýl D-O-S, Hlavná 628, 919 51 Špačince Program podpory spotr. ovocia a zeleniny Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ podľa množstva 02.09.2013 30.06.2014
15/2013/KZ
05.09.2013
Fresco s.r.o. Černyševského 26, Bratislava Program podpory spotr. ovocia a zeleniny Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny, ovocného pyré a jablkovej šťavy do ŠJ podľa množstva 02.09.2013 30.06.2014
12/2013/KZ
05.09.2013
BoniFructi s.r.o. Dunajská Lužná Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v 10 ŠJ pri MŠ Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ podľa množstva 01.09.2013 30.06.2014
11/2013/KZ
30.08.2013
Andrea Mrázová - Obchod, Dlhá 1373/20 Stupava Kúpna zmluva na dodanie čistiacich a hygienických potrieb na 4.Q.2013 Nákup čistiacich a hygienických potrieb 19 MŠ a 19 ŠJMŠ podľa množstva 21.08.2013 31.12.2013
10/2013/ZoD
04.07.2013
Mailtec s.r.o., Rovniankova 14, Bratislava Zmluva o dielo na zabezpečenie údržby a servisných opráv výp. techniky Údržba a servisné opravy výpočtovej techniky a počítačovej siete podľa množstva 01.07.2013 31.12.2014
8/2013/ZoVP
15.01.2013
M.Hrabinský-DEMI Rámcová zmluva o vykonaní práce Deratizačné práce podľa množstva 07.01.2013 30.12.2015
9/2013/KZ
21.06.2013
Mailtec s.r.o., Rovniankova 14, Bratislava Rámcová zmluva na dodanie tovaru Dodávka a inštalácia 19 ks softwaru notebookov pre MŠ 11 970,- € 17.06.2013 30.11.2013
7/2013/KZ
31.05.2013
SOFOS s.r.o., Dúbravská cesta 3, Bratislava Rámcová zmluva na dodanie tovaru Dodávka a montáž 7 ks interaktívnych tabúľ pre MŠ 11 819,98 € 27.05.2013 30.11.2013


2012


Číslo zmluvy
dátum zverejnenia
Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH v € Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
18/2012/DZ
29.11.2012
Slov.elektriz. prenos.sústava a.s. Poskytnutie finančného daru pre MŠ Rovniankova Nákup šatníkových skriniek a ležadiel 3 000,- € 22.11.2012 jednorazové plnenie
13/2012/DZ
15.09.2012
Jozef Čmehýl D-O-S, Špačince Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v MŠ Iljušinova Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ podľa množstva 01.09.2012 30.06.2013
12/2012/DZ
15.09.2012
Jozef Čmehýl D-O-S, Špačince Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v MŠ Lietavská Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ podľa množstva 01.09.2012 30.06.2013
11/2012/DZ
15.09.2012
Jozef Čmehýl D-O-S, Špačince Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v MŠ Strečnianska Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ podľa množstva 01.09.2012 30.06.2013
10/2012/DZ
15.09.2012
Fresco s.r.o. Černyševského 26 Bratislava Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v 2 ŠJ pri MŠ Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ podľa množstva 15.09.2012 30.06.2013
8/2012/DZ
15.09.2012
BoniFructi s.r.o. Dunajská Lužná Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v ŠJ pri MŠ Rontgenova Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ podľa množstva 01.09.2012 30.06.2013
7/2012/DZ
17.01.2012
Pedagogická fakulta UK Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na pedagogickú prax Poskytnutie fin.prostr. na admin. zabezpečenie pedagogickej praxe 469,- € 10.01.2012 jednorazové plnenie
5/2012/DZ
08.09.2012
BoniFructi s.r.o. Dunajská Lužná Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v 10 ŠJ pri MŠ Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ podľa množstva 01.09.2012 30.06.2013
4/2012/DZ
08.09.2012
Fresco s.r.o. Černyševského 2, Bratislava Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v 6 ŠJ pri MŠ Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ podľa množstva 01.09.2012 30.06.2013
R14/2013-2014
08.01.2012
ZSE Energia a.s. Dodatok č.2 k odberu elektrickej energie Dodávka elektrickej energie na rok 2013 a 2014 72,55 €/MWh 01.01.2013 31.12.2014
3/2012/NZ
15.06.2012
Nezisková organizácia Vysnívaný domov Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytového priestoru 11 395,80 € dňom zverejnenia 31.08.2022
dodatok k zmluve č. 1/2008/ZPS
23.05.2012
Vaša Slovensko s.r.o. Stravné lístky Stravné lístky 1,5 % z ceny 16.05.2012 -
1/2012/ZoB
08.02.2012
Eva Nagyová Nájomná zmluva o nájme bytu Prenájom bytu v MŠ Ševčenkova Príjem za celkové plnenie 1.009,80 € 01.02.2012 31.01.2013


2011


Číslo zmluvy
dátum zverejnenia
Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH v € Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
27/2011/NZ
15.12.2011
Občianske združenie, Materské centrum Budatko Nájomná zmluva Prenájom nebytových priestorov v MŠ Holíčska 30, BA 2 430 €/rok 01.12.2011 30.11.2016
1/2011/02
15.06.2011
RZ pri MŠ Bzovícka 6, BA Zmluva o nájme nebyt. priestoru Prenájom nebytového priestoru 855,23 € 01.06.2011 31.05.2016
9/2011/KZ
26.09.2011
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, BA Zmluva o kúpe licencii Dodávka licencii antivír. programu NOD32 pre MŠ a ŠJ 662,40 € 19.09.2011 18.09.2012
10/2011/ZoS
03.09.2011
Pedagogická fakulta UK BA Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na pedagogickú prax Poskytnutie fin. prostr. na admin. zabezpečenie pedagogickej praxe 465,98 € 25.08.2011 -
11/2011/KZ
15.10.2011
BoniFructi s.r.o. Dunajská Lužná Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v 8 ŠJ pri MŠ Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ podľa množstva 25.08.2011 -
20/2011/KZ
15.10.2011
Fresco s.r.o. Černyševského 26, Bratislava Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v 8 ŠJ pri MŠ Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ podľa množstva 01.10.2011 30.06.2012
21/2011/KZ
15.10.2011
Jozef Čmehýl D-O-S, Špačince Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v MŠ Strečnianska Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ podľa množstva 01.10.2011 30.06.2012
23/2011/KZ
15.10.2011
Jozef Čmehýl D-O-S, Špačince Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v MŠ Lietavská Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ podľa množstva 01.10.2011 30.06.2012
25/2011/KZ
15.10.2011
Jozef Čmehýl D-O-S, Špačince Program podpory spotr. ovocia a zeleniny v MŠ Iľjušinova Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a jablkovej šťavy do ŠJ podľa množstva 01.10.2011 30.06.2012
3/2011/rozs.
22.05.2019
Jarmila Dolinská, Bratislava Rozsudok Zrušenie práva spoločného bytu - 11.09.2017 -
2/2011/ZoB
22.05.2019
Eva Nagyová Zmluva o nájme bytu Prenájom služobného bytu - 01.02.2011 -


2010 a staršie


Číslo zmluvy
dátum zverejnenia
Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH v € Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
17/2019/ZoB
22.05.2019
Iveta Gerhátová Zmluva o nájme bytu + Dodatok 1 Prenájom služobného bytu - 01.07.2007 -
16/2019/ZoB
22.05.2019
Eva Vargová Zmluva o nájme bytu Prenájom služobného bytu - 01.12.2005 31.12.2006
15/2019/ZoB
22.05.2019
Vlasta Dadová Zmluva o nájme bytu Prenájom služobného bytu - 01.05.2005 31.12.2006
14/2019/žiadosť
22.05.2019
Zuzana Nosková Žiadosť Žiadosť o pridelenie služobného bytu - 18.06.2003 -
13/2019/ZoB
22.05.2019
Zuzana Nosková Zmluva o nájme bytu Prenájom služobného bytu - 01.07.2003 -
12/2019/ZoB
22.05.2019
Mgr. Blažena Ballonová Zmluva o nájme bytu Prenájom služobného bytu - 10.03.2003 -
11/2019/ZoB
22.05.2019
Anna Temešiová Zmluva o nájme bytu + Osvedčenie Prenájom služobného bytu - 27.01.2003 -
10/2019/ZoB
22.05.2019
Angela Jurišová Zmluva o nájme bytu Prenájom služobného bytu - 16.08.1999 neurčito