ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV S BANKOU

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle zákona číslo 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


2019


Číslo zmluvy
dátum zverejnenia
Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH v € Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Turnianska - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Vyšehradská - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Haanova - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Šustekova - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Ševčenkova - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Strečnianska - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Rovniankova - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Röntgenova - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Iljušinova - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Holíčska - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Gessayova - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Bzovícka - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Bulíkova - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Bradáčova - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Bohrova - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Pifflova - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Macharova - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Lietavská - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Lachova - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
20.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Jankolova - 19.03.2019 neurčito
ZoBÚ
08.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o balíkovom účte Bežný účet stravovací ŠJ Turnianska - 07.03.2019 neurčito
ZoBÚ
08.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o balíkovom účte Bežný účet stravovací ŠJ Ševčenkova - 07.03.2019 neurčito
ZoBÚ
08.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o balíkovom účte Bežný účet stravovací ŠJ Turnianska - 07.03.2019 neurčito
ZoBÚ
08.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o balíkovom účte Bežný účet stravovací ŠJ Jankolova - 07.03.2019 neurčito
ZoBÚ
08.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o balíkovom účte Bežný účet stravovací ŠJ Pifflova - 07.03.2019 neurčito
ZoBÚ
01.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací - 27.02.2019 neurčito
ZoBÚ
01.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný výdavkový účet - 27.02.2019 neurčito
ZoBÚ
01.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný výdavkový účet - 27.02.2019 neurčito
ZoBÚ
01.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací - 27.02.2019 neurčito
ZoBÚ
01.03.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací - 22.02.2019 neurčito
ZoBÚ
04.02.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací - 30.01.2019 neurčito
ZoBÚ
04.02.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací - 30.01.2019 neurčito
ZoBÚ
04.02.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací - 17.01.2019 neurčito
ZoBÚ
04.02.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací - 17.01.2019 neurčito
ZoBÚ
04.02.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací - 17.01.2019 neurčito
ZoBÚ
04.02.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací - 17.01.2019 neurčito
ZoBÚ
04.02.2019
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací - 17.01.2019 neurčito


2018


Číslo zmluvy
dátum zverejnenia
Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH v € Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
ZoBÚ
29.11.2018
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací - 16.11.2018 neurčito
ZoBÚ
29.11.2018
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací - 16.11.2018 neurčito
ZoBÚ
29.11.2018
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací - 16.11.2018 neurčito
ZoBÚ
29.11.2018
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací - 16.11.2018 neurčito
ZoBÚ
11.10.2018
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací - 05.10.2018 neurčito
ZoBÚ
11.10.2018
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací - 05.10.2018 neurčito
ZoBÚ2/ŠJMŠ
20.09.2018
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný preddavkový účet - 12.09.2018 neurčito
ZoBÚ
20.09.2018
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací - 12.09.2018 neurčito
ZoBÚ
20.09.2018
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací - 12.09.2018 neurčito
ZoBÚ
19.07.2018
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný účet stravovací ŠJ Vyšehradská,BA - 18.07.2018 neurčito
ZoBÚ
19.07.2018
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný výdavkový účet ŠJ Vyšehradská,BA - 18.07.2018 neurčito
ZoBÚ
19.07.2018
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný výdavkový účet MŠ Vyšehradská,BA - 18.07.2018 neurčito
ZoBÚ1/ŠJMŠ
19.07.2018
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný preddavkový účet - 17.07.2018 neurčito
ZoBÚ2/ŠJMŠ
29.03.2018
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný preddavkový účet ŠJMŠ Lietavská 1,BA - 29.03.2018 neurčito
ZoBÚ1/ŠJMŠ
29.03.2018
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o bežnom účte Bežný preddavkový účet ŠJMŠ Bulíkova 25,BA - 29.03.2018 neurčito


2017


Číslo zmluvy
dátum zverejnenia
Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH v € Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
BÚ1/SSŠaŠZ
16.01.2018
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet SSŠaŠZ Bohrova 1,BA - 17.01.2018 neurčito
Zmena
14.03.2017
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmena zasielania výpisov z účtu Bežný výdavkový účet, príjmový účet - 14.03.2017 neurčito


2016


Číslo zmluvy
dátum zverejnenia
Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH v € Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
BÚ23/MŠ
11.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Turnianska 6,BA - 01.10.2016 neurčito
BÚ13/ŠJMŠ
10.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Šustekova 33,BA - 01.10.2016 neurčito
BÚ12/ŠJMŠ
10.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Strečnianska 2,BA - 01.10.2016 neurčito
BÚ11/ŠJMŠ
10.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Rovniankova 8,BA - 01.10.2016 neurčito
BÚ10/ŠJMŠ
10.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Röntgenova 16,BA - 01.10.2016 neurčito
BÚ9/ŠJMŠ
10.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Macharova 1, Pifflova 10,BA - 01.10.2016 neurčito
BÚ8/ŠJMŠ
10.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Lietavská 1,BA - 01.10.2016 neurčito
BÚ7/ŠJMŠ
10.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Lachova 31,BA - 01.10.2016 neurčito
BÚ6/ŠJMŠ
10.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Iljušinova 1,BA - 01.10.2016 neurčito
BÚ5/ŠJMŠ
10.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Haanova 9, Jankolova 8,BA - 01.10.2016 neurčito
BÚ4/ŠJMŠ
10.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Gessayova 31, Holíčska 30,BA - 01.10.2016 neurčito
BÚ3/ŠJMŠ
10.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Bzovícka 6, Turnianska 6,BA - 01.10.2016 neurčito
BÚ2/ŠJMŠ
10.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Bradáčova 4, Bulíkova 25,BA - 01.10.2016 neurčito
BÚ1/ŠJMŠ
10.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál BÚ ŠJ MŠ Bohrova 1, Ševčenkova 35,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ19/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Turnianska 6,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ18/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Šustekova 33,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ17/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Ševčenkova 35,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ16/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Strečnianska 2,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ15/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Rovniankova 8,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ14/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Röntgenova 16,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ13/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Pifflova 10,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ12/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Macharova 1,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ11/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Lietavská 1,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ10/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Lachova 31,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ9/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Jankolova 8,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ8/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Iljušinova 1,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ7/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Holíčska 30,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ6/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Haanova 9,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ5/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Gessayova 31,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ4/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Bzovícka 6,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ3/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Bulíkova 25,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ2/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Bradáčova 4,BA - 01.10.2016 neurčito
SÚ1/ŠJ
07.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet ŠJ MŠ Bohrova 1,BA - 01.10.2016 neurčito
B22/MŠ
5.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Šustekova 33,BA - 01.10.2016 neurčito
B21/MŠ
5.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Ševčenkova 35,BA - 01.10.2016 neurčito
B20/MŠ
5.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Rovniankova 8,BA - 01.10.2016 neurčito
B19/MŠ
5.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Röntgenova 16,BA - 01.10.2016 neurčito
B18/MŠ
5.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Pifflova 10,BA - 01.10.2016 neurčito
B17/MŠ
5.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Nobelovo nám. 6,BA - 01.10.2016 neurčito
B16/MŠ
5.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Macharova 1,BA - 01.10.2016 neurčito
B15/MŠ
5.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Lietavská 1,BA - 01.10.2016 neurčito
B14/MŠ
5.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Iljušinova 1,BA - 01.10.2016 neurčito
B13/MŠ
5.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Holíčska 30,BA - 01.10.2016 neurčito
B12/MŠ
5.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Gessayova 31,BA - 01.10.2016 neurčito
B11/MŠ
5.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Bzovická 6,BA - 01.10.2016 neurčito
B10/MŠ
5.10.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Bradáčova 4,BA - 01.10.2016 neurčito
B9/MŠ
23.09.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Lachova 31,BA - 01.10.2016 neurčito
B8/MŠ
23.09.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Tupolevova 20,BA - 01.10.2016 neurčito
B7/MŠ
23.09.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Strečnianska 2,BA - 01.10.2016 neurčito
B6/MŠ
23.09.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Gessayova 2,BA - 01.10.2016 neurčito
B5/MŠ
23.09.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Jankolova 8,BA - 01.10.2016 neurčito
B4/MŠ
23.09.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Holíčska 50,BA - 01.10.2016 neurčito
B3/MŠ
23.09.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Haanova 9,BA - 01.10.2016 neurčito
B2/MŠ
23.09.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Bulíkova 25,BA - 01.10.2016 neurčito
B1/MŠ
23.09.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet MŠ Bohrova 1,BA - 01.10.2016 neurčito
ZoBÚ/PÚ
25.08.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet príjmový z rozpočtu MČ - 01.09.2016 neurčito
ZoBÚ/VÚ
25.08.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet výdavkový z rozpočtu MČ - 01.09.2016 neurčito
ZoBÚ/ŠÚ
25.08.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet zo štátneho rozpočtu - 01.09.2016 neurčito
ZoBÚ/DÚ
25.08.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet - depozit - 01.09.2016 neurčito
ZoBÚ/SF
25.08.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Bežný účet - sociálny fond - 01.09.2016 neurčito
B24/EÚ
25.08.2016
Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava Zmluva o účte Komunál Poskytovanie služieb elektronického bankovníctva - 01.09.2016 neurčito
ZoBÚ
25.01.2016
Prima banka a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte Bežný účet - 25.01.2016 neurčito
ZoBÚ
25.01.2016
Prima banka a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte Bežný účet - 25.01.2016 neurčito


2015


Číslo zmluvy
dátum zverejnenia
Zmluvná strana Názov Predmet Cena s DPH v € Dátum účinnosti
zmluvy
Dátum ukončenia
zmluvy
21/2015/ZoBú
19.09.2015
Prima banka a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte Zriadenie bežného účtu ŠJ Strečnianska - 18.09.2015 neurčito
20/2015/ZoBú
19.09.2015
Prima banka a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte Zriadenie potravinového účtu ŠJ Strečnianska - 27.08.2015 neurčito