PREBIEHAJÚCE VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

Prehľad o práve prebiehajúcich zákazkách
Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

Dnes je 26.2.2021

Momentálne neprebieha žiadna zákazka.