PREBIEHAJÚCE VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

Prehľad o práve prebiehajúcich zákazkách
Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

Dnes je 12.7.2020

Momentálne neprebieha žiadna zákazka.