PREBIEHAJÚCE VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

Prehľad o práve prebiehajúcich zákazkách
Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka

Dnes je 9.8.2020

Výzva na predloženie ponuky − MŠ Iľjušinova − prestavba časti hospodárskeho pavilónu na triedu MŠ zverejnená dňa 29.07.2020

Dátum zverejnenia: 29.07.2020
Predloženie ponuky: do 04.08.2020 do 13:00 hod.   (UKONČENÉ)

Výzva na predloženie ponuky - MŠ Pifflova − prestavba časti hospodárskeho pavilónu na triedu MŠ zverejnená dňa 29.07.2020

Dátum zverejnenia: 29.07.2020
Predloženie ponuky: do 04.08.2020 do 13:00 hod.   (UKONČENÉ)