Výzva na predloženie ponuky

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ

Dátum zverejnenia: 23.7.2014
Dátum ukončenia: 4.8.2014

Informácie o zákazke

Druh zákazky jednoduchá zákazka (§ 9 ods. 9. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Predloženie ponuky do 4.8.2014 do 12:00 hod.
Predmet Nákup chladničiek a mrazničiek do školských jedální
Celková suma 6 872,40 € s DPH
Poznámka
Úspešný uchádzač RM Gastro Jaz,s.r.o. Rybárska 1, Nové mesto n./V

Prílohy

Výzva na predloženie ponuky
Položkový rozpis tovarov a miesto určenia dodávky
Návrh zmluvy o dielo