Výzva na predloženie ponuky

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ

Dátum zverejnenia: 6.8.2014
Dátum ukončenia: 18.8.2014

Informácie o zákazke

Druh zákazky jednoduchá zákazka (§ 9 ods. 9. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Predloženie ponuky do 18.8.2014 do 12:00 hod.
Predmet Nákup detského a kancelárskeho nábytku pre materské školy
Celková suma 23 988,- € s DPH
Poznámka
Úspešný uchádzač Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča, IČO 44984740

Prílohy

Výzva na predloženie ponuky
Položkový rozpis tovarov
Vzor jednotlivých druhov nábytkov
Rámcová dohoda