Výzva na predloženie ponuky

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ

Dátum zverejnenia: 29.12.2014
Dátum ukončenia: 20.1.2015

Informácie o zákazke

Druh zákazky jednoduchá zákazka (§ 9 ods. 9. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Predloženie ponuky do 20.1.2015 do 12:00 hod.
Predmet Verejné obstrávanie herných prvkov pre MŠ Iljušinova a pre MŠ Röntgenova
Celková suma 9.310,- € s DPH
Poznámka
Úspešný uchádzač Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča, IČO 44984740

Prílohy

MŠ Iľjušinova - Výzva na predloženie ponuky
MŠ Iľjušinova - Položkový rozpis tovarov
MŠ Iľjušinova - Opis predmetu obstarania
MŠ Iľjušinova - Rámcová dohoda
MŠ Röntgenova - Výzva na predloženie ponuky
MŠ Röntgenova - Položkový rozpis tovarov
MŠ Röntgenova - Opis predmetu obstarania
MŠ Röntgenova - Rámcová dohoda