Výzva na predloženie ponuky

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ

Dátum zverejnenia: 12.02.2016
Dátum ukončenia: 22.02.2016

Informácie o zákazke

Druh zákazky Zákazka v súlade s § 9, odst. 9, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (úplne znenie) na uskutočnenie obstarania tovarov
Predloženie ponuky do 22.2.2016 do 12:00 hod.
Predmet Dodávka a inštalácia 6 ks Notebookov a 6 ks počítačov
Celková suma 5.997,60€ s DPH
Poznámka
Úspešný uchádzač MAILTEC SLOVAKIA s.r.o., IČO:35687487, Námestie Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava

Prílohy

Výzva na predloženie ponuky
Návrh zmluvy o dielo