Výzva na predloženie ponuky na dodávku potravín pre jednotlivé ŠJ MŠ

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ

Dátum zverejnenia: 02.01.2017
Dátum ukončenia: 12.01.2017

Informácie o zákazke

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Predloženie ponuky do 12.1.2017 do 14:00 hod.
Predmet Dodávka potravín pre Školské jedálne
Celková suma
Poznámka
Úspešní uchádzači TOP FRUITS SK s.r.o., Bratislavská 68/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46329897
Luni SK s.r.o., Nové záhrady VI 15934/9, 821 05 Bratislava, IČO: 44328320
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 175, 020 01 Púchov, IČO: 35760532

Prílohy

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Šustekova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Turnianska
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Strečnianska
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Rovniankova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Röntgenova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Lietavska
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Lachova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Jankolova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Iljušinova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Holíčska
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Haanova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Gessayova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Bzovícka
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Bulíkova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Bradáčova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Bohrova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Ševčenkova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Pifflova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Macharova