Výzva na predloženie ponuky na dodávku potravín pre jednotlivé ŠJ MŠ

VÝBEROVÉ KONANIE BOLO ZRUŠENÉ

Dátum zverejnenia: 21.12.2018
Dátum zrušenia: 11.01.2019

Informácie o zákazke

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Predloženie ponuky do 12.1.2018 do 13:00 hod.
Predmet Dodávka potravín pre Školské jedálne
Celková suma
Poznámka
Úspešný uchádzač VÝBEROVÉ KONANIE BOLO ZRUŠENÉ

Prílohy

Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Turnianska
Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Turnianska
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Strečnianska
Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Strečnianska
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Röntgenova
Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Röntgenova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Lietavská
Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Lietavská
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Lachova
Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Lachova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Iľjušinova
Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Iľjušinova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Bzovícka
Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Bzovícka
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Ševčenkova
Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Ševčenkova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Pifflova
Oznámenie o zrušení výzvy na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Pifflova