Výzva na predloženie ponuky na dodávku potravín pre jednotlivé ŠJ MŠ

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ

Dátum zverejnenia: 17.06.2019
Dátum ukončenia: 15.07.2019

Informácie o zákazke

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Predloženie ponuky do 15.7.2019 do 13:00 hod.
Predmet Dodávka potravín pre Školské jedálne
Úspešní uchádzači AG FOODS SK, s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok, IČO: 34144579
Arpád Bognár - Mäso údeniny, Eliášovce 284, 930 38 Nový Život, IČO: 14149109
ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, IČO: 35760532
Bidfood Slovakia, s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199
LUNI, s.r.o., Nové záhrady III 2A, 821 05 Bratislava, IČO: 44328320
Pekáreň JADA - Pemaris, s.r.o., Záhumenná 304/52, 851 01 Bratislava, IČO: 46561170
TOP FRUITS SK, s.r.o., Bratislavská 68/A, 931 01 Šamorín, IČO: 46329897
VAPAB, s.r.o., Jarmočná 1571/1, 937 01 Želiezovce, IČO: 46466614

Prílohy

Návrh Rámcovej kúpnej zmluvy
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Bohrova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Bradáčova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Bulíkova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Bzovícka
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Gessayova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Hannova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Holíčska
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Iľjušinova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Jankolova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Lachova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Lietavská
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Macharova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Pifflova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Röntgenova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Rovniankova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Ševčenkova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Strečnianska
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Šustekova
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Turnianska
Výzva na predloženie ponuky pre ŠJ MŠ Vyšehradská