Výzva na predloženie ponuky

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ

Dátum zverejnenia: 06.05.2020
Dátum ukončenia: 19.05.2020

Informácie o zákazke

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Predloženie ponuky do 19.05.2020 do 13:00 hod.
Predmet Realizačná projektová dokumentácia stavebných úprav v piatich materských školách v MČ Bratislava‑Petržalka
Celková suma 27.500,- EUR
Poznámka Zákazka nie je rozdelená na časti.
Úspešný uchádzač Ing. arch. Marián Mikuš – ATELIÉR M


Prílohy

  Výzva na predloženie ponuky − Realizačná projektová dokumentácia stavebných úprav v piatich MŠ v MČ Bratislava‑Petržalka (.pdf)
  Požiadavky verejného obstarávateľa (.pdf)
  Návrh zmluvy o dielo (.pdf)
  Výkresová dokumentácia − grafické podklady (.zip)