Výzva na predloženie ponuky

VÝBEROVÉ KONANIE JE UKONČENÉ

Dátum zverejnenia: 29.07.2020
Dátum ukončenia: 04.08.2020

Informácie o zákazke

Druh zákazky Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Predloženie ponuky do 04.08.2020 do 13:00 hod.
Predmet MŠ Pifflova − prestavba časti hospodárskeho pavilónu na triedu MŠ
Celková suma
Poznámka Zákazka nie je rozdelená na časti.
Úspešný uchádzač


Prílohy

  Výzva na predloženie ponuky − MŠ Pifflova − prestavba časti hospodárskeho pavilónu na triedu MŠ (.pdf)
  Pôdorys HP − súčasný stav (.pdf)
  Návrh objednávky RDS MŠ Pifflova (.pdf)
  Štruktúra realizačnej projektovej dokumentácie (.pdf)
  Požiadavky verejného obstarávateľa RDS MŠ Pifflova (.pdf)