UKONČENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

Prehľad o ukončených zákazkách
Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka


Výzva na predloženie ponuky − MŠ Iľjušinova − prestavba časti hospodárskeho pavilónu na triedu MŠ zverejnená dňa 29.07.2020 (UKONČENÉ)


Výzva na predloženie ponuky − MŠ Pifflova − prestavba časti hospodárskeho pavilónu na triedu MŠ zverejnená dňa 29.07.2020 (UKONČENÉ)


Výzva na predloženie ponuky − Realizačná projektová dokumentácia stavebných úprav v piatich MŠ zverejnená dňa 06.05.2020 (UKONČENÉ)


Výzva na predloženie ponuky − Obnova malieb a náterov v MŠ Ševčenkova 35, Bratislava zverejnená dňa 07.04.2020 (UKONČENÉ)


Výzva na predloženie ponuky − Lokálne opravy striech MŠ Röntgenova 16, Bratislava zverejnená dňa 30.09.2019 (UKONČENÉ)


Výzva na predloženie ponuky − Oprava strechy MŠ Ševčenkova 35, Bratislava zverejnená dňa 30.09.2019 (UKONČENÉ)


Výzva na predloženie ponuky − Stavebné úpravy MŠ Lietavská 1, Bratislava zverejnená dňa 15.08.2019 (ZRUŠENÉ)


Výzva na predloženie ponuky − Stavebné úpravy MŠ Turnianska 6, Bratislava zverejnená dňa 15.08.2019 (ZRUŠENÉ)


Výzva na predloženie ponuky − Stavebné úpravy MŠ Lietavská 1, Bratislava zverejnená dňa 31.07.2019 (ZRUŠENÉ)


Výzva na predloženie ponuky − Stavebné úpravy MŠ Turnianska 6, Bratislava zverejnená dňa 31.07.2019 (ZRUŠENÉ)


Výzva na predloženie ponuky − Prestavba školníckeho bytu na triedu MŠ Röntgenova 16, Bratislava zverejnená dňa 12.07.2019 (UKONČENÉ)


Výzva na predloženie ponuky na dodávku potravín pre jednotlivé ŠJ MŠ zverejnená dňa 17.06.2019 (UKONČENÉ)


Výzva na predloženie ponuky na dodávku potravín pre jednotlivé ŠJ MŠ zverejnená dňa 20.12.2018 (ZRUŠENÉ)


Výzva na predloženie ponuky na dodávku potravín pre jednotlivé ŠJ MŠ zverejnená dňa 02.01.2017 (UKONČENÉ)


Dodávka a inštalácia 6 ks Notebookov a 6 ks počítačov zverejnené dňa 12.02.2016 (UKONČENÉ)


Verejné obstrávanie herných prvkov pre MŠ Iľjušinova a pre MŠ Röntgenova, zverejnené dňa 29.12.2014 (UKONČENÉ)


Verejné obstrávanie na nákup detského a kancelárskeho nábytku, zverejnené dňa 06.08.2014 (UKONČENÉ)


Verejné obstrávanie na dodávku chladničiek a mrazničiek, zverejnené dňa 23.7.2014 (UKONČENÉ)


Prieskum trhu na dodávku kuchynského nábytku, zverejnené dňa 17.7.2014 (UKONČENÉ)