ZVEREJŇOVANIE - REALIZOVANÉ ZÁKAZKY

Prehľad o zrealizovaných zákazkach s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Prehľad o zrealizovaných zákazkach za rok 2019Prehľad o zrealizovaných zákazkach za rok 2018Prehľad o zrealizovaných zákazkach za rok 2017Prehľad o zrealizovaných zákazkach za rok 2016Prehľad o zrealizovaných zákazkach za rok 2015Prehľad o zrealizovaných zákazkach za rok 2014Prehľad o zrealizovaných zákazkach za rok 2013Prehľad o zrealizovaných zákazkach za rok 2012Prehľad o zrealizovaných zákazkach za rok 2011